Organisatieadvies

Wij geven gericht organisatieadvies

Wij ondersteunen u bij:

 • uw strategische – en rendementsdoelstellingen door te kijken naar uw organisatiekracht en financiële positie
 • uw HRM- en organisatievraagstukken, passend bij uw strategische koers en met oog voor mens en organisatie
 • het realiseren van uw efficiëntie- en effectiviteitsvraagstukken ten behoeve van een verbeterde organisatiekracht en groei op gebied van persoonlijkheid
Strategie & Rendement

 • Strategie realisatie , door middel van onder meer het organiseren ‘hei’-sessies, het uitwerken van een (nieuwe) koers naar een actieplan (o.a. door middel van de Ondernemerskompas) en het realiseren van het werken met heldere KPI’s
 • Rendementsanalyses, door middel van het analyseren van de financiële huishouding, het gebruik maken van benchmarkgegevens en het uitvoeren van verschillende risicomanagement analyses
 • Strategische personeelsplanning, door middel van competentie- en talent scans en analyses en het uitvoeren van uitvoerige en specifiek gerichte personeelsanalyses
Mens & Organisatie

 • Organisatie en verandering, door onder andere samen met u te kijken naar de strategische personeelsplanning, analyses te maken van voorkeurs gedragsstijlen van medewerkers en teams (d.m.v. het Octogram), u te ondersteunen bij het ontwikkelen van competentiemanagement of het uitvoeren van een vlootschouw.
 • HR strategie en beleid, door middel van het opstellen van een HR strategie, het doorlichten van de HR organisatie, het opstellen van een passend HR beleid, het optimaal inzetten van verschillende HR instrumenten en het optimaliseren en digitaliseren van de HR processen.
 • HR feiten en cijfers, door middel van het analyseren van HR data, het toepassen van HR ken- en stuurgetallen en het opstellen van managementinformatie.
Processen & IT

 • Bedrijfszekerheid en beheersing, door middel van gericht onderzoek, training over verschillende thema’s, het planmatig begeleiden van veranderingen en optimaliseren van ondernemingen, het ‘overnemen’ van leveranciersmanagement en het uitvoeren van kwalitatieve (pre-)audits
 • Organisatie en planning, door het uitvoeren van assessments, het opstellen van haalbare plannen, het ontwerpen van nieuwe organisaties en processen, het opstellen van blauwdrukken, het opstellen en doorrekenen van business cases en het begeleiden van fusies.
 • Processen en digitalisatie, door onder andere bedrijfsprocesanalyses, het uitvoeren van LEAN methodieken ten behoeve van het optimaliseren, het begeleiden van pakketselecties/aanbestedingen, het uitdenken van digitalisatie mogelijkheden en strategieën en het uitvoeren cq begeleiden van veranderingen

Wij zijn een team dat ondernemers in Twente e.o. helpt om succesvoller te ondernemen. Wij zijn een team dat samen met de ondernemers wil zorg dragen dat Twente impact kan maken.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Mark de Lat
Partner

088 – 500 95 85

Evelyn Landhuis
Organisatieadviseur
Rendement en Strategie
088 – 500 95 32
Wendy Tichelaar
Senior
Organisatieadviseur HRM
088 – 500 96 42
Ralph Steinebach
Organisatieadviseur
Rendement en Strategie
088 – 500 96 24