Organisatieadvies

Wij geven gericht organisatieadvies

Wij ondersteunen u bij:

  • uw strategische- en rendementsdoelstellingen door te kijken naar uw organisatiekracht en financiële positie
  • uw HRM- en organisatievraagstukken, passend bij uw strategische koers en met oog voor mens en organisatie
  • het realiseren van uw efficiëntie- en effectiviteitsvraagstukken ten behoeve van een verbeterde organisatiekracht en groei op gebied van persoonlijkheid
Strategie & Rendement

  • Strategie realisatie, door middel van o.a. het organiseren van ‘hei’-sessies, het uitwerken van een (nieuwe) koers naar een actieplan (o.a. door middel van de Ondernemerskompas) en het realiseren van het werken met heldere KPI’s
  • Rendementsanalyses, door middel van het analyseren van de financiële huishouding, het gebruik maken van benchmarkgegevens en het uitvoeren van verschillende risicomanagement analyses
  • Strategische personeelsplanning, door middel van competentie- en talent scans en analyses en het uitvoeren van uitvoerige en specifiek gerichte personeelsanalyses
Mens & Organisatie

  • Organisatie en verandering, door onder andere samen met u te kijken naar de strategische personeelsplanning, analyses te maken van voorkeurs gedragsstijlen van medewerkers en teams (d.m.v. het Octogram), u te ondersteunen bij het ontwikkelen van competentiemanagement of het uitvoeren van een vlootschouw.
  • HR strategie en beleid, door middel van het opstellen van een HR strategie, het doorlichten van de HR organisatie, het opstellen van een passend HR beleid, het optimaal inzetten van verschillende HR instrumenten en het optimaliseren en digitaliseren van de HR processen.
  • HR feiten en cijfers, door middel van het analyseren van HR data, het toepassen van HR ken- en stuurgetallen en het opstellen van managementinformatie.
Processen & data

  • Met als vertrekpunt uw strategische koers maken wij de vertaalslag naar (management) informatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Dit doen wij door te ondersteunen bij het opzetten van managementinformatie, het uitvoeren van data-analyses en het optimaliseren van bedrijfsprocessen o.a. met behulp van LEAN-methodieken.

Wij zijn een team dat ondernemers in Twente e.o. helpt om succesvoller te ondernemen. Wij zijn een team dat samen met de ondernemers wil zorg dragen dat Twente impact kan maken.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Mark de Lat
Partner
088 – 500 95 85