Audit en Assurance

Uw jaarrekening – onze risicogerichte controleaanpak

In 2008 kende de AFM ons de Wta-vergunning toe en sindsdien is ons Controleteam snel gegroeid. Controle van uw jaarrekening zien wij niet als doel op zich, maar als middel voor uw financiële verantwoording en sturing van uw organisatie. Onze aanpak is gericht op het verkleinen van risico’s en het vergroten van uw kansen. Daarnaast hebben wij oog voor aan de controle verwante werkzaamheden, zoals:

Controle subsidieaanvragen
Financiële managementrapportages
Uitvoering interne en IT-audits
Opzetten administratieve organisatie en interne beheersing

Uw jaarrekening als sturingsinstrument?

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Jeroen Arends
Partner
088 – 500 95 62
Michel Schaepers
Partner
088 – 500 95 92
Harold Schreur
Partner
088 – 500 95 56
Elbert Dijkgraaf
Partner
088 – 500 96 62