Publieke sector

Een van de ambities van Eshuis is om organisaties succesvoller te helpen opereren. Wij willen graag, dat uw organisatie impact maakt op de sociale en economische positie van de regio. Dat geldt niet alleen voor private bedrijven maar zeker ook voor de publieke sector. Eshuis biedt de publieke sector een breed dienstenpakket, waaronder audit en organisatieadvies, via een deskundig en ervaren team. Waarmee onderscheidt Eshuis zich?

 • Het publieke sectorteam van Eshuis heeft bewust voor de publieke sector gekozen, omdat deze mensen zich graag in de politieke wereld willen verdiepen en graag hun steentje bijdrage om de regio beter te maken. Iets wat u ook terugziet in de nevenfuncties van dit team.
 • Eshuis staat bekend als een organisatie, die goed voor haar medewerkers zorgt. Dat komt op veel terreinen tot uitdrukking, niet alleen een keurig beloningsbeleid en het actief streven naar beperking van de werkdruk, maar ook in het investeren in de persoonlijke groei van mensen, het stimuleren om samen met collega’s te sporten, etc.
 • De jaarlijkse management fee van de Eshuis-vennoten ligt onder de vigerende WNT-norm. Qua rendement is het streven van Eshuis 10% van de netto-omzet. Dit is beneden het gemiddelde in de branche, maar in de ogen van Eshuis een evenwichtig percentage waarbij er voldoende geld in de medewerkers en maatschappelijke organisaties kan worden geïnvesteerd.
 • Eshuis is een organisatie die voortdurend in beweging is en doorlopend inspeelt op de veranderende omgeving om in continuïteit de juiste mensen te kunnen aantrekken en kwalitatief hoogstaande diensten te leveren tegen een nette prijs. Dezelfde worsteling als waar de publieke sector dagelijks mee te maken heeft, waarbij ook Eshuis streeft naar een hoge mate van consensus als het de besluitvorming betreft.
 • Een ander punt waarmee verbinding kan worden gevonden met de sector betreft het regionale karakter van Eshuis. Onze mensen wonen en werken in dezelfde regio als onze klanten en spreken uw taal.
 • 10% van de winst van Eshuis publieke sector wordt geschonken aan één of meerdere goede doelen die in overleg met onze klanten wordt gekozen.

Onderscheiden aanpak audit
Naast de verbinding van waarden kan Eshuis zich ook inhoudelijk onderscheiden in haar accountancydienstverlening aan de publieke sector:

 • Hoge en voor de klant zichtbare betrokkenheid van de tekenend accountant gedurende het controleproces. In principe werken we uitsluitend bij u op locatie, dus niet op kantoor. In combinatie met kleine, compacte teams levert dit voor u toegevoegde waarde op in termen van ter plaatse aanwezige senioriteit en korte beslislijnen.
 • Wij nemen alleen klanten aan die wij ook in het hoogseizoen volgens de Eshuis-standaarden kunnen bedienen, zodat de aandacht voor de klant is gegarandeerd.
 • Toevoegen van een senior organisatieadviseur als vast onderdeel van het controleteam om de natuurlijke advies- en klankbordfunctie van de accountant te versterken.
 • De tekenend accountant is een ervaren toezichthouder in de publieke sector en kan daarom de controle-informatie uitstekend vertalen naar de vraagstukken van het bestuur en het toezichthoudend orgaan.
 • Met innovatieve controlesoftware werken wij volledig in de cloud.
 • Duidelijkheid richting de klant over de onafhankelijkheid van Eshuis als accountant: Als Eshuis uw accountant is, doen wij per definitie geen advieswerkzaamheden!

Nuchtere advisering
Eshuis Accountants en Adviseurs beschikt over een team organisatieadviseurs met ervaring in de publieke sector vanuit drie themagebieden:

 • Strategie & rendement: Vanuit dit themagebied begeleiden we opdrachtgevers bij het realiseren van hun strategie. Dit door te begeleiden bij het opstellen van ‘businessplannen’, begrotingen en businesscases, risicoanalyses en ‘lean-trajecten’.
  Opdrachtvoorbeelden: het uitvoeren van een leer-/werktraject ‘Agility’ ten behoeve van een hogeschool, risico-assessment voor een gemeentelijk initiatief, strategierealisatie m.b.v. HRM voor een zorginstelling, klankborden over de strategische koers met de bestuurder van een instelling voor gehandicaptenzorg en het uitvoeren van dialoogsessies voor de arbeidsmarktregio;
 • Processen & data: We begeleiden bij het optimaliseren van (administratieve) processen en de wijze waarop deze processen te automatiseren en digitaliseren zijn. Onze ‘data-advisering’ varieert van data-analyse tot projecten op het gebied van informatiebeveiliging.
  Opdrachtvoorbeelden: digitalisering processen voor een provincie, informatiebeveiliging bij een zorginstelling en IT optimalisatie voor verschillende organisaties in de publieke sector;
 • Mensen & cultuur: Vanuit onze nuchtere visie op dit thema begeleiden we opdrachtgevers bij het vorm en inhoud geven van strategisch HRM, door inzet van hulpmiddelen als strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.
  Opdrachtvoorbeelden: opstellen strategisch HRM beleid voor een woningcorporatie, professionaliseren P&O voor een kinderopvangorganisatie en werksessies HRM voor een universiteit.

Het publieke sector team van Eshuis
Het publieke sectorteam van Eshuis staat onder leiding van Elbert Dijkgraaf en Mark de Lat.

Mark de Lat, partner en organisatieadviseur. Mark heeft een ruime ervaring in adviesopdrachten gericht op relaties in de publieke sector. Dit varieert van trajecten op het terrein van strategische personeelsplanning en strategierealisatie tot het opstellen van een strategische HRM visie. Ook begeleidt hij met regelmaat verandertrajecten. Mark biedt zijn expertise aan in de controleteams in de publieke sector op de terreinen strategierealisatie en HRM. Naast zijn werkzaamheden voor Eshuis is Mark bestuurslid/oprichter van de Stichting Betekeniseconomie in Twente, bestuurslid bij Zikke en oprichter van De Groeimeesters.

Elbert Dijkgraaf is partner en voorzitter van het brancheteam publieke sector binnen Eshuis. Hij brengt expertise in op de terreinen lokaal bestuur (gemeenten, openbare orde en veiligheid, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen), woningcorporaties en onderwijs (zowel HBO en WO als voorzitter van de branchegroep Onderwijs van Deloitte als van tal van PO- en VO-instellingen in de regio). Daarnaast heeft Elbert als accountant ruime ervaring bij overige instellingen als kinderopvang, bibliotheken en culturele instellingen. Ook als commissaris heeft hij ruime ervaring in publieke sector, ook bij zorginstellingen. Elbert vervult op dit moment drie commissariaten en een bestuursfunctie in de publieke sector.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Elbert Dijkgraaf
Partner
088 – 500 96 62
Mark de Lat
Partner
088 – 500 95 85