Zorg, welzijn en medici

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in razend tempo op. De transities in de (jeugd)zorg en de WMO brengen extra verantwoordelijkheden naar lokaal niveau. Wij zijn volwaardig gesprekspartner voor maatschappen, fysiotherapie- en artsenpraktijken en welzijnsinstellingen.

Nieuwsbrief
Als brancheteam willen wij u graag op de hoogte houden van de trends en ontwikkelingen in uw branche. Hiervoor brengen wij periodiek onze nieuwsbrieven uit.
Zie voor de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven de links hieronder:
Nieuwsbrief brancheteam Zorg en Medisch – februari 2021
Nieuwsbrief brancheteam Zorg en Medisch – september 2020
Nieuwsbrief brancheteam Zorg en Medisch – maart 2020

Gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2019
Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964). Wilt u een nadere berekening van de hoogte van dit bedrag klik dan hier.

Ontwikkelingen in de sector Zorg, welzijn en medici
Het toenemende tekort aan deskundige medewerkers is een van de grote hoofdpijndossiers in de zorgsector. Steeds vaker zien wij in het mkb de inzet van dure uitzendkrachten en zzp’ers. Gevolg is dat ondanks omzet- en winstgroei in de branche, de zorg in het mkb achterblijft, hoofdzakelijk door een forse stijging van de personeelskosten.

Lees hier meer over de resultaten van de Nederlandse medische zorg over 2018.

Wilt u het gehele BiZ Sectorrapport Branches in Zicht 2019 lezen? Klik dan hier.

Visie op Fysiotherapie 2019

De leden van de SRA-Branche Expertgroep Medisch en vertegenwoordigers kwamen tot de onderstaande speerpunten qua adviesthema’s voor het jaar 2019:

 • Schaalvergroting en samenwerking noodzakelijk
  Schaalvergroting leidt tot meer personeel en meer managementtaken
 • Tarifering en winstgevendheid van praktijken
  Benchmarken wordt steeds belangrijker.
  De methodiek voor de bepaling voor goodwill is zeer divers.
 • Model arbeidsvoorwaarden wensen voor werkgevers
  Arbeidsvoorwaarden inzichtelijk maken voor werknemers en eventuele aanpassingen verwerken
 • Innovatie van levensbelang
 • Samenwerking eerste- en tweedelijnszorg
  Initiëren en wellicht coördineren bij de actieve en acquirerende rol van de fysiotherapiepraktijken

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt u graag met bovenstaande adviesthema’s. Wij helpen u graag elke dag succesvoller te zijn!

Wilt u het gehele memo visie op Fysiotherapie 2019 lezen? Klik dan hier.

Visie op Huisartsen 2019

De leden van de SRA-Branche Expertgroep Medisch en vertegenwoordigers kwamen tot de onderstaande speerpunten qua adviesthema’s voor het jaar 2019:

 • Werkdruk
  Ondersteunen van huisartsen bij taakdelegatie
 • Praktijkopvolging en goodwill
  Ondersteuning praktijkopvolging
 • Samenwerken en netwerken
  Organisatieadvies in het kader van strategie realisatie
 • Innovatie: E-health

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt u graag met bovenstaande adviesthema’s. Wij helpen u graag elke dag succesvoller te zijn!

Wilt u het gehele memo visie op Huisartsen 2019 lezen? Klik dan hier.

Visie op Mondzorg 2019

De leden van de SRA-Branche Expertgroep Medisch en vertegenwoordigers kwamen tot de onderstaande speerpunten qua adviesthema’s voor het jaar 2019:

 • Opvolgingsproblematiek
  Ondersteuning praktijkopvolging
 • Ontwikkeling van groepspraktijken (met multidisciplinaire zorg) onder één dak
  Organisatieadvies in het kader van strategie realisatie
 • Samenwerken en schaalvergroting
  Schaalvergroting leidt tot meer personeel en meer managementtaken
 • Personeel aantrekken, binden en boeien
  Strategische personeelsplanning

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt u graag met bovenstaande adviesthema’s. Wij helpen u graag elke dag succesvoller te zijn!

Wilt u het gehele memo visie op Mondzorg 2019 lezen? Klik dan hier.

Meer weten over ons brancheteam Zorg en Medisch?
Klik hier voor de presentatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Ruud Scholte Lubberink
Partner
088-500 96 29
Harold Schreur
Partner
088 – 500 95 56