Persbericht: Eshuis benoemt twee nieuwe partners

Vanaf 2016 werkt Eshuis Accountants en Adviseurs vanuit de ambitie dat zij organisaties wil helpen succesvoller te opereren. Zodanig dat deze organisaties impact maken op de sociaal en economische positie van de regio. Deze koers werpt, zo stelt Eshuis vast, haar vruchten af. Eshuis zet daarom – ook in tijden van de coronacrisis – de ingeslagen koers voortvarend voort door twee nieuwe partners te benoemen.

Voor meer informatie zie ons bericht.