Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

15 juli 2020

1. Langs de Lat: Nederlandse wijn met zorg gemaakt!

(Artikel is eerder gepubliceerd op LinkedIn)

De Bcorp ervaringen van de Reestlandhoeve als inspiratiebron voor BcorpTwente

In dit artikel een weergave van het interview met Bas Huisman, Chief Impact Officer van de Reestlandhoeve. Een interview in het kader van het leer-werk-doe-traject ‘BcorpTwente’. Wat begon met de wens een goede website te willen maken en eindigde in Bcorp certificering.

Bas Huisman vertelt dat hij zichzelf ziet als ‘impact creator’, oftewel de Chief Impact Officer. “Wat mij betreft hoort deze functie op C level thuis”, zo stelt hij. Het begon voor de Reestlandhoeve bij het willen maken van een goede website. Een website die het verhaal van de Reestlandhoeve op de juiste wijze verteld. Bij het onderzoeken van andere verhalen vertellende bedrijven zoals Tony Chocolonely en Dopper, trok Bas de conclusie dat veel van deze bedrijven Bcorp gecertificeerd zijn, waarna zijn interesse voor Bcorp werd gewekt.

Duurzaamheid zit bij ons in het DNA
Bas heeft vervolgens voortvarend het Bcorp assessment uitgevoerd binnen het familiebedrijf waarbinnen hij als duaal student commerciële economie werkzaam is. Op de vraag, hoe het komt dat de Reestlandhoeve snel het certificaat heeft behaald vertelt hij het volgende. “Bcorp voelt voor ons niet anders dan hetgeen we al deden. De manier waarop we al doende waren met het thema duurzaamheid zit bij ons in het DNA”. Of in Bcorp termen, de Reestlandhoeve beschikt in de kern over een zogenaamd impactbusinessmodel, daar waar andere bedrijven juist de omslag willen maken naar meer en meer betekenisvol ondernemen. Dan is Bcorp als methodiek handig om stap voor stap de negatieve impact van het ‘oude model’ terug te dringen.

Werken aan positieve gezondheid
Erwin Tappel van De Driesprong Fysiotherapeuten, ziet hier een parallel met een in de kern eveneens impactbusinessmodel, zoals hij dit met zijn praktijk voor zich ziet. “Wij willen juist kijken naar positieve gezondheid”, zo vertelt hij. “Door juist te focussen op gezondheid en gedrag en niet op zorg en ziekte, kunnen we stappen vooruit maken”. Erwin merkt in de eerste ervaringen met Bcorp dat deze systematiek ook hem helpt anders over de impact van De Driesprong te communiceren, onder andere met de zorgverzekeraar.

Als je wilt ‘green washen’ begin dan niet aan Bcorp
“Bcorp certificering is een goed hulpmiddel gebleken om onze doelen helder te krijgen, zeker in het licht van de beoogde maatschappelijke doelen”, zo geeft Bas aan. “Het Bcorp assessment heeft geholpen ‘ons verhaal’ concreter te maken om de inzichten vervolgens door te voeren in de missie, visie en strategie”. Daarbij stelt Bas vast dat het behalen van het certificaat geen ‘makkie’ is. Het is, zo blijkt uit zijn ervaring, beste nog een lastige klus. Het gaat er daarbij met name om dat het energie en tijd kost om hetgeen ‘in het hoofd zit’, ook ‘op papier’ te krijgen. Daarna is het zijns inziens met name een kwestie van onderhoud en aan het werk blijven met de gestelde doelen. “En als je Bcorp certificering wilt om ‘green te washen’ doe het dan vooral niet”, zo stelt Bas. “Je duurzaam voordoen is voor certificering zeker niet voldoende”, concludeert hij.

Met Bcorp kijk je verder
Paulien Sijken, CSR verantwoordelijke bij Demcon, is aan het kijken op welke wijze zij collega’s bij Bcorp wil betrekken. Bas adviseert vroegtijdig verschillende collega’s van verschillende afdelingen bij het proces te betrekken, zeker als je een grotere organisatie bent. “Let wel op het risico van de Amerikaans Engelse vaktaal”, zo vult hij aan. “Juist door met verschillende collega’s het assessment door te lopen, krijg je goed zicht op de gehele organisatie en lukt het later eenieder te vertellen over het nut van Bcorp”.

Op de vervolgvraag van Paulien, hoe dit certificaat zich tot andere certificaten verhoudt, geeft Bas aan: “Bcorp is op dit moment het leidende certificaat. Ik heb ook naar andere typen certificaten gekeken, maar heb voor Bcorp gekozen omdat dit een meer overkoepelend karakter heeft. Daarnaast is het een mooie bijkomstigheid dat het een voor Nederland nieuw certificaat heeft, waardoor je op dit moment nog altijd een voorlopende rol kunt vervullen door met Bcorp te gaan werken”.

Bcorp als ‘serious game’
Mark de Lat, partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs en samen met Aldo van Duivenboden van Saxion, de mede-iniatiefnemer van BcorpTwente, vraagt om de acties die uit het assessment zijn voortgekomen. “Naast het helder krijgen van het verhaal van de Reestlandhoeve, hebben we ook praktische punten opgepakt zoals het verminderen van ons papierverbruik en het verlagen van het energiegebruik door over te gaan op LED verlichting en de aanschaf van A+ apparatuur”. Lachend voegt Bas toe: “Zie het Bcorp Assessment als een ‘serious game’ waarmee je op allerlei terreinen badges kunt verdienen, zo lang je maar zichtbaar maakt dat je vooruitgang boekt. Gewoon beginnen dus en zien waar je uitkomt”.

Detlef Wagenaar is namens Saxion bij BcorpTwente betrokken om onderzoek te doen naar de waarde van een systematiek als Bcorp. Hij stelt: “Het universele van Bcorp zit blijkbaar in de wijze van kijken naar de impact van businessmodellen en niet in het tot in detail kijken naar het geleverde product of de dienst”. “Het mooie is daarbij dat Bcorp en SDG’s hand in hand gaan qua universele manier van kijken”, zo stelt Mark de Lat.

Via het onderwijs het verschil maken
Bas ziet tot slot ook een aanjagende rol voor het onderwijs weggelegd. “Ik word regelmatig uitgenodigd om het Bcorp verhaal van de Reestlandhoeve te vertellen voor studenten van bijvoorbeeld commerciële economie. Mij valt op dat betekenisvol ondernemen binnen de opleidingen veelal nieuw is. Juist door betekenisvol ondernemen, met behulp van onder ander Bcorp uit te dragen, kan het verschil worden gemaakt. En dat blijkt tevens goed te zijn in termen van arbeidsmarktcommunicatie. Let wel, mits je het echt meent!”

BcorpTwente
BcorpTwente is een initiatief van Saxion Conscious Business en Eshuis Accountants en Adviseurs, mede mogelijk gemaakt door de Agenda voor Twente. In september 20202 gaan we van start met een volgende reeks. Meer informatie? Stuur dan een mail naar m.delat@eshuis.com.


2. NOW-2

Hoewel de coronamaatregelen per 1 juli nog verder versoepeld zijn, zijn we er helaas nog niet. Veel werkgevers zullen nog lang de gevolgen van de coronacrisis voelen. Daarom is het goed om te kunnen melden dat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is verlengd; sinds 6 juli 2020 kan de NOW-2 worden aangevraagd. Hierover publiceerden wij al de advieswijzer met daarin de voorwaarden van de NOW-2, zoals deze begin van de maand bekend zijn gemaakt. Via bijgaande link leest u deze nog eens rustig door. Voor vragen of ondersteuning kunt u contact leggen met Mirjam Struijk-Doornweerd, via m.struijk@eshuis.com.

Klik hier om de advieswijzer te bekijken…

Aankomende evenementen en kennissessies
De komende tijd hebben we in het kader van digitaal en toch dichtbij twee webinars gepland staan en daarnaast ons ladies event Glow & Grow. Hieronder vindt u een korte inleiding, via de links vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

25 augustus – Webinar ‘Staat uw ambitie nog op scherp?’
In de sessie ‘Staat uw ambitie nog op scherp?’ laten we u kennismaken met een praktisch hulpmiddel om uw strategie op scherp te zetten en te houden.
Meer info: https://www.eshuis.com/webinar-ambitie/

8 september – Webinar ‘Overleven of betekenis geven?’
Tijdens het webinar ‘Overleven of betekenis geven?’ nemen we u mee in de Piramide van Organisatiebewustzijn, waarbij zowel het ‘knokken om voort te bestaan’ als de wijze waarop u (met uw businessmodel) impact heeft op de maatschappij aan bod komen.
Meer info: https://www.eshuis.com/webinar-identiteit

29 september – Ladies event Glow & Grow, editie 4
Tijdens dit inspirerende event gaan we samen met ondernemende dames op zoek naar de factoren van succes. Hoe belangrijk is persoonlijkheid en hoe laat je deze voor je werken? Groei door de beste versie van jezelf te zijn, zowel zakelijk als privé. Hoe? Dat zoeken we samen uit.

De 4e editie is al volgeboekt. Volgend voorjaar zal de 5e editie volgen. Heb je hier interesse voor, neem dan contact op met Joyce Frongink op 088-500 95 64.


3. Verlenging bijzonder uitstel van betaling – wees alert!

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen uitstel van belastingbetaling aanvragen.
Hebt u in maart bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel binnenkort af.

Uitstel van betaling
Vanaf 16 maart was het mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen.
Dit uitstel gold indien uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen was gekomen.
Uitstel werd in eerste instantie voor 3 maand aangevraagd.

Verlengen van bijzonder uitstel van betaling
Loopt het bijzonder uitstel van 3 maanden op korte termijn af en hebt u langer uitstel nodig?
Wij attenderen u erop dat een verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling gedaan dient te worden.
Voorwaarde voor verlenging van het uitstel na 3 maanden is dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Aanvullende informatie
De verlening van het uitstel kan vanaf heden online worden aangevraagd. Hebt u initieel een verzoek ingediend voor een bedrag van € 20.000 of meer, dan dient het verzoek tot uitstel voorzien te worden van een derden deskundigen verklaring.
Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uitstel?
Neemt u dan contact op met uw accountmanager. Wij staan u graag bij, ook ten tijde van deze crisis.


4. NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli

Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

Tegemoetkoming NOW 2.0
De NOW 2.0-regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als vanwege de coronacrisis over een periode van vier maanden een omzetverlies is geleden van minstens 20%.

Omzetverlies inschatten
U moet het omzetverlies in beginsel opgeven voor de periode juni tot en met september. Probeer dit bij uw aanvraag zo goed mogelijk te doen om te voorkomen dat u later een te veel uitbetaald bedrag moet terugbetalen.

Wanneer volgt betaling?
Na goedkeuring van uw aanvraag volgt de uitbetaling van een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. Twee maanden later ontvangt u het volgende voorschot, 80% over de laatste twee maanden. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijgt u het restant uitbetaald. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dit terugbetalen.

Maximaal 90%
De tegemoetkoming van de NOW 2.0 bedraagt maximaal 90% van de loonkosten bij een verlies aan omzet van 100%. Bij minder omzetverlies wordt de tegemoetkoming evenredig verminderd. Bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming bijvoorbeeld 45%.

Brutoloon plus 40%
Voor de berekening van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt het brutoloon van uw werknemers verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. In de eerdere regeling, NOW 1.0, was dit nog 30%.

Inspanningsverplichting
Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat u een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Wijziging sanctie bij ontslag
Ten opzichte van de NOW 1.0-regeling is ook de sanctie bij ontslag gewijzigd. Deze bedraagt 5% van de totale tegemoetkoming, maar alleen als u voor 20 of meer werknemers ontslag aanvraagt. De sanctie van 5% is niet van toepassing als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers. Is er geen akkoord, dan blijft de sanctie ook achterwege als over het ontslag een mediationverzoek is ingediend bij de Stichting van de Arbeid.


5. Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

TVL
De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten.

Maximaal € 50.000
Hoeveel TVL u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Voor uw vaste lasten wordt uitgegaan van een branchegemiddelde en niet van de werkelijke vaste lasten. Voor cafés is dit bijvoorbeeld 25% van de omzet. De TVL bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Let op!
Heeft u eerder via de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) een eenmalige tegemoetkoming ontvangen en wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Voor wie bedoeld?
De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven, waaronder de horeca, theaters en kermissen. Er gelden bovendien aanvullende voorwaarden.

Of een bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, hangt af van de SBI-code. Deze code is dezelfde als voor de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Dit was een vast bedrag aan tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000.

Hoe aanvragen?
Aanvragen kan vanaf 30 juni 12.00 uur digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/tvl). U heeft eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig.

Let op!
U moet zelf de aanvraag doen. Dat kan niet via een tussenpersoon, zoals uw accountant.


6. Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht.

Niet uit privévermogen
De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Voorwaarden compensatie
Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming.
 • De onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
 • Compensatie kan worden verstrekt voor vergoedingen die de werkgever verschuldigd was:
  • in verband met het eindigen van arbeidsovereenkomsten in de zes maanden voorafgaand aan het verzoek om de toestemming voor opzegging of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  • in verband met het eindigen van arbeidsovereenkomsten in de negen maanden na de verleende toestemming of inwilliging van het verzoek om ontbinding.

De werkgever kan dus gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat de financiële lasten voor een werkgever als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie, moet voor minimaal één werknemer toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens verval van arbeidsplaatsen als gevolg van het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming van het UWV zijn verkregen.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • de reden van bedrijfsbeëindiging is gelegen in het (binnen zes maanden) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ondernemer en er is geen opvolger;
 • de ondernemer is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren waardoor hij de onderneming moet beëindigen. Dit in een periode van zes maanden nadat een arts hierover heeft geadviseerd.

Compensatie van al door de werkgever betaalde transitievergoedingen kan ook worden verstrekt als de werkgever is overleden, maar nog wel voorafgaand aan zijn overlijden een aanvraag voor compensatie bij het UWV heeft ingediend. De aanvraag kan niet door erfgenamen worden gedaan.

Procedure UWV
De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Bij bedrijfsbeëindiging in geval van ziekte, zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.


7. De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden. Het VK heeft namelijk besloten geen verlenging aan te vragen. U heeft dus nog tot eind dit jaar de tijd om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe relatie en situatie.

Ondernemers minder goed op de hoogte
Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder goed voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit dan in 2019. In de voorgaande drie jaar was 82% van de ondernemers die zakendoen met het VK redelijk tot zeer goed geïnformeerd over de ontwikkelingen, nu is dat nog maar de helft (49%). Het percentage bedrijven dat is voorbereid, is gedaald van 76 naar 60.

Bijna een kwart van de bedrijven met een directe relatie met het VK gaat uit van een zeer beperkt handelsakkoord, terwijl 14% denkt dat het niet lukt om voor het einde van het jaar tot een deal te komen. Een derde had gerekend op een verlenging van de overgangsperiode.

Waar staan we nu?
Ondertussen gaan de onderhandelingen tussen de EU en het VK gewoon door, maar erg soepel gaat het allemaal niet. Beide partijen hebben begin juli laten weten dat de verschillen nog onverminderd groot zijn. In de week van 20 juli gaan ze opnieuw om tafel. De tijd dringt: de EU wil dat er voor eind oktober een akkoord ligt, zodat de afspraken voor de deadline van 31 december kunnen worden vastgelegd. Lukt dat niet, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het meest schadelijke economische scenario.

Wacht niet met maatregelen
Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om uw bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Bijvoorbeeld:

 • Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van uw invoer van of uitvoer naar het VK. Informeer hoe dit in zijn werk gaat.
 • Mogelijk krijgt u te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.
 • De EU en het VK willen importheffingen voorkomen, maar dit geldt alleen voor goederen die in de EU of het VK worden gemaakt. Voor doorvoer uit andere landen komen die heffingen er waarschijnlijk wel. Lees meer over invoertarieven.

8. Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn. Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt.

Let op!
De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel u dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door corona?
Bent u enige tijd gesloten geweest als gevolg van het coronavirus, dan heeft u uw leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van uw subsidie. Het maakt daarbij niet uit of u gedwongen gesloten was of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.


9. Uitstel dga-taks tot 2023

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover per 2023 belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan gepland. Het kabinet wil dat zij eenmalig inkomstenbelasting in box 2 gaan betalen over hun geldleningen bij hun vennootschap. Tenminste, voor zover deze geldleningen in totaal hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden). Het belastingtarief in box 2 gaat per 2021 omhoog van nu 26,25 naar 26,9%.

Let op!
Deze plannen zijn opgenomen in een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog akkoord mee gaan.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."