Langs de Lat: Wendbaarheid, lenigheid, agility…
What’s in a name?

Kijkend naar uitingen op social media, de vakbladen en de uitingen van adviesbureaus MAAKT duidelijk dat er een nieuwe hype gaande is. Een hype die geduid wordt met woorden als wendbaarheid, lenigheid en agility.

Op het ene moment gaat het dan over ‘scrummen’, in de andere over het verandervermogen van mens en organisatie.

Reden te meer om in deze ‘Langs De Lat’ inzichten te delen, die zijn opgedaan door wetenschappelijke en vakliteratuur uit te pluizen.

Agility: wat is dat eigenlijk?

In de literatuur komen verschillende definities voorbij:

  • “A comprehensive response to the business chalenges of profiting from rapidly changing contually fragmenting global markets for high quality, high performance, customer configured goods and services” (Eranda & Verma, Journal of Aplied Management and Technolgy, Vol 6, num 3);
  • TNO gebruikt als definitie voor veerkrachtige (resilient) organisatie de definitie van Hollnagel (Steijger et al): “The intrinsic ability of a system to adjust its functioning prior to, during, or following changes and disturbances, so that it can sustain required operations even after a major mishap (or in the presence of continuous stress”;
  • Volgens het Advanced Research Programs Agency en het Agility Formum (Sarkins, 2001) is “agility the ability to thrive in an environment of continuous and often unanticipated change”;
  • “Lean works best in high volume, low variety and predictable environments, whereas agility is needed in a less predictable environment where the demand of variety is high” (Satyendra Kumar Sharma Anil Bhat, 2014);
  • Reactievermogen van organisaties gezien als “the ability of firms to quickly respond to changes in their external enviroment is primary a determinant of firm performance (Kuratko et al, 2001).

Ik geef er overigens de voorkeur aan de Nederlandse term ‘aanpassingsvermogen’ te gebruiken. Doorredenerend op het voorgaande is de definitie van aanpassingsvermogen voor mij:
Het vermogen van organisaties om te anticiperen op (on)verwachte ontwikkelingen in maatschappij en markt, waardoor de organisatie en haar mensen in staat zijn zich snel op de nieuwe omstandigheden aan te passen. Zodanig dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Hoe staat het met het aanpassingsvermogen van uw organisatie?

In de speurtocht naar inzichten kwam de volgende ‘praka-demische’ vragenset voorbij gebaseerd op Hollnagel (How resilient is your organisation?, 2011). Deze set vragen kent de volgende stellingen (1= geheel oneens, 5 = geheel eens):

   1. Mijn organisatie krijgt veranderingen in werkomstandigheden (in- en extern) snel in beeld (monitoren)
   2. Mijn organisatie kan snel reageren op onverwachte veranderingen (reageren)
   3. Mijn organisatie anticipeert op externe ontwikkelingen (anticiperen)
   4. Mijn organisatie is een lerende organisatie (leren)

Wilt u verder praten over de wijze waarop we vanuit Eshuis Accountants en Adviseurs een bijdrage kunnen leveren om het aanpassingsvermogen van uw organisatie te vergroten, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Mark de Lat,
partner en senior organisatieadviseur
Bereikbaar op 088 – 500 95 85