Langs de Lat:
Oude problemen of nieuwe oplossingen?

Een prachtig statement op een poster van Omdenken: “Mensen voelen zich meer op hun gemak met oude problemen dan met nieuwe oplossingen”.

Hier zit wat mij betreft exact de kernvraag bij verandervraagstukken.

In deze column een aantal bespiegelingen op veranderen.

Problemen…
Vele veranderingen starten bij problemen die zich voordoen binnen organisaties. Er is omzet te weinig, klanten klagen, personeel is ontevreden. Vaak gaan deze problemen nog met elkaar gepaard ook. Mijn stelling is dat het bij veranderkunde er juist om draait problemen voor te blijven door vroegtijdig oplossingsgericht te werken.

…of oplossingen?
Ik weet niet hoe het bij u is, ik werk namelijk liever aan oplossingen dan aan problemen. Oplossingsgericht werken geeft vaak positieve energie, daar waar denken in problemen tot energieverlies leidt. Hierbij is de handelswijze, die Berthold Günster ons met het omdenken aanreikt behulpzaam. Bijvoorbeeld door je zelf de vraag te stellen: Als het probleem in feiten de oplossing is, welke conclusie trek ik dan?

Sturen op urgentie…
Bij veranderkunde van de oude school, wordt er snel gesteld dat er urgentie nodig is om te veranderen. Beter nog: is er wel genoeg pijn? Ook hier kan ik me niet in vinden. Ik heb nog nooit mensen zien veranderen vanuit pijn of angst, wel als ze een lonkend perspectief zien. Urgentie en pijn horen wat mij betreft bij 5 voor 12 situaties. Dan is snel handelen gewenst.

…of verleiden er bij te horen?
Veranderen zie ik als verleiden. Mensen verleiden mee te bewegen richting een mooi, realistisch doch spannend toekomstbeeld. Een beeld dat beeldend wordt geschetst, waar het management verhalen over verteld en dat medewerkers aanzet tot nieuw gedrag en bijbehorende nieuwe oplossing. Het vraagt een lange adem, maar dan heb je ook wat!

Ik sluit af met een citaat van Berthold Günster: ‘Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen.’ Wenst u dat wij meedenken over de kansen voor w organisatie?
Neemt u dan contact op met één van de organisatieadviseurs binnen Eshuis.

Mark de Lat,
partner Eshuis Organisatieadvies
T 088 – 500 95 85