Langs de Lat: we rennen ons suf!

De vakantie nadert, de drukte komt tot een hoogtepunt. Nog even deze klus afronden, dit nog regelen en acties noteren voor direct na de vakantie.

De BV Nederland dendert richting de vakantie en trekt nog even een eindsprint. Het is snel, sneller, snelst wat de klok slaat om vervolgens in de vakantie plotseling stil te staan. Uit de arbeidspsychologie weten we dat juist dan het risico van burn-out op de loer ligt.

Gaat dit dan nu een ‘Langs De Lat’ worden waarin ik opteer voor kommer en kwel. Juist niet. Ik spoor u bij deze aan om met de juiste voornemens de vakantie te beginnen. Om tijdig het gas los te laten en vooral acties gericht op uw eigen duurzame inzetbaarheid in de praktijk te brengen. In een eerder artikel noemde ik duurzame inzetbaarheid ‘een container in de hal’. Want in deze container, die we duurzame inzetbaarheid noemen, zitten in feite drie deelterreinen verstopt. Per deelgebied een paar vragen ter overpeinzing tijdens de vakantieperiode.

Vitaliteit
Vitaliteit kan worden omschreven als energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen. Als u nu de afgelopen maanden terugkijkt op uw werkzaamheden:

  • Welke werkzaamheden kostten u geen moeite en brachten u in een ‘flow’?
  • Welke werkzaamheden horen er ‘gewoon’ bij?
  • Welke werkzaamheden bent u liever kwijt dan rijk?

Werkvermogen
Werkvermogen is de mate waarin een individu fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Vanuit deze invalshoek zijn vragen aan de orde als:

   • Nog tevreden over uw BMI?
   • Hoe ervaart u uw werkdruk?
   • Beweegt u voldoende?

Employability
Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies goed te kunnen blijven vervullen in de eigen organisatie, in een andere werkomgeving dan wel sector. Bij ‘employability’ gaat het ten slotte om vragen als:

    • Hoe ontwikkelt mijn vak zich?
    • Welke kwaliteiten en competenties wil ik ontwikkelen om ‘fit’ te blijven voor de arbeidsmarkt?

Van overpeinzing naar actie?
Mochten genoemde vragen u tot actie aanzetten en zoekt u nog een mogelijkheid om uw werkvermogen en vitaliteit een boost te geven? U wilt zich suf rennen maar dan anders? Doe dan op 9 september mee aan de Eshuis Accountants Bedrijvenloop! Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.

Mark de Lat
Partner en senior organisatieadviseur
Bereikbaar op 088 – 500 95 85