Langs de Lat: Tijd voor re-idealisme en gezond verstand

De ene crisis duikelt over de andere heen. Wat alweer een tijd geleden begon als financiële crisis, is opgevolgd door de energiecrisis en recentelijk de stikstofcrisis.

Of is het zoals een klant van mij het mooi formuleerde: “Of zijn het geen crises, maar juist de terugkeer van het gezonde verstand?”

Want laten we realistisch zijn. Als het miljoenen jaren duurt waarin olie zich vormt, hoe logisch is het dan dat we deze voorraad erin nog geen honderd jaar doorheen jagen. Hoe logisch is het dat we energie die er altijd is, namelijk zonne-energie, beperkt gebruiken? Hoe logisch is het dat we varkens van het ene land naar het andere slepen en dan als varkenslappen in de volgende vrachtauto terug laten keren? Hoe logisch is het dat we purschuim gebruiken als andere – meer duurzame middelen – beschikbaar zijn? Hoe logisch is het dat we het vliegtuig nemen als op dezelfde afstand de trein net zo snel is?

Combineer idealisme…
Zie deze vragen niet als aanklacht, wel als vragen. Vragen om te onderzoeken op welke wijze jij in je leven in je organisatie met een extra dosis idealisme, tot realistische oplossingen kunt komen. Oplossingen waarmee we de aarde mooier achter laten dan dat we deze aantreffen. We hebben namelijk de aarde niet overgedragen gekregen van onze ouders. We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen.

…met een realistische kijk
Durf het eigen businessmodel ter discussie te stellen of juist te herontwerpen zodat jouw business een ‘force for better’ wordt. Ik ben ervan overtuigd dat als een businessmodel niet maatschappij/aarde bestendig is, dat dan jouw business ophoudt te bestaan. Kijk dus anders naar het afval dat je produceert. Is het wel afval of is het goud voor een ander? Kan je toe met minder papier, minder fossiele kilometers en/of minder energie? Elke stap is er één vooruit! Kun je meer dan alleen financiële waarde realiseren?

Tijd dus voor re-idealisme!
Laat de volgende vragen eens op je inwerken:

  • Welk ideaal streef je na om de wereld mooier achter te laten?
  • En: met welke realistische aanpak krijg je dit voor elkaar?

Kijken of jouw businessmodel een ‘force for better’ kan zijn? Ik hoor graag of ik vanuit Eshuis behulpzaam kan zijn.

Mark de Lat,
Partner en Senior organisatieadviseur bij Eshuis Accountants en Adviseurs