Langs de Lat: Strategische luiheid

Strategie is een ‘veelkoppig’ monster. De één denkt bij strategie aan woorden als missie en visie, de ander aan prestatie indicatoren. En ja dat klopt daar gaat het zeker ook over. Naar mijn mening gaat het echter met name om gedrag. Gedrag dat in lijn licht met de beoogde strategie.

Om nu te voorkomen dat in een eerstvolgende bijeenkomst een Poolse landdag ontstaat rondom het woord strategie maakte ik tot voor kort gebruik van de bouwstenen zoals weergegeven in onderstaande figuur. Een prima hulpmiddel om vast te stellen waar een organisatie accenten wil leggen en zich vanuit strategisch perspectief wil ontwikkelen.

Een ladder met drie treden
En ik zeg niet voor niets tot voor kort. Enige tijd geleden luisterde ik tijdens de bijeenkomst van THDV Amsterdam naar een goede inleiding van Ben Tiggelaar. Een inleiding waarin hij sprak over veranderen en waarom dit zo moeilijk is. Hij gebruikte daarvoor de metafoor van de ladder en wel met drie treden:

  • De bovenste tree is het doel, oftewel de uitkomst die je wilt zien, het resultaat dat je wilt halen of de strategie die je voor ogen hebt. Bijvoorbeeld: “Ik wil 10 kilo afvallen”;
  • De middelste tree is het gedrag. Gedrag dat wenselijk is om het doel te realiseren. Of zoals Ben Tiggelaar zegt: “Gedrag dat je kunt voordoen en nadoen’. Bijvoorbeeld: “Daartoe ga anders/minder eten”;
  • De onderste tree is de support. Dit betreft de ondersteuning die nodig is om de gedragsvoornemens ook echt uit te voeren danwel de technieken die het beoogde gedrag op gang houden. Bijvoorbeeld: “Ik registreer dagelijks de inname van calorieën en vraag een vriend me tweewekelijks te vragen hoeveel kilo ik kwijt ben”.

Hoezo strategisch lui?
Welnu ik deel de conclusie van Ben Tiggelaar dat we veelal niet verder komen dan de 2e trede. Ik gun me zelf en ook jou de derde trede. En ja, dit betekent hard werken!

Het boek van Ben Tiggelaar zelf lezen? Klik dan hier.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen met het bepalen van een strategie voor uw organisatie? Neem dan contact op met Mark de Lat, partner en senior organisatieadviseurs, op telefoonnummer 088 500 95 00 of per m.delat@eshuis.com.