Langs De Lat:
‘Soft’ is hard als je ertegen aanloopt!

In de wereld van financiën en control gaat het veelal om de harde feiten en dito cijfers.

En jazeker is het van belang om deze feiten en cijfers scherp te hebben en behulpzaam te laten zijn bij het sturen en verantwoorden binnen organisaties. En gelijktijdig weten we dat het echte verschil wordt gemaakt door ons gedrag. In mijn opinie zijn de financiële resultaten van een organisatie niets anders dan een resultante van menselijk handelen. De vraag is dan op welke wijze we gedrag binnen organisaties bespreekbaar maken.

“Nu staan deze regels al jaren op papier en toch houdt men zich er niet aan. Ik begrijp er niets van.”, zou zomaar eens een uitspraak kunnen zijn die ook binnen uw organisatie van toepassing is. Als we er even bij stil staan dan onderkennen we als snel dat regels aan het papier toevertrouwen nog niet betekent dat ernaar wordt gehandeld. En als we dan weten dat het juiste intrinsieke motivatie is, dat leidt tot ander gedrag dan is er blijkbaar meer nodig dan regels en procedures. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Het blijkt juist de dialoog over gedrag te zijn die uiteindelijk leidt tot gewenst gedrag binnen organisaties. Maar tja, hoe maak je dat dan bespreekbaar? Hier biedt de theorie en praktijk over ‘soft controls’ mooie aanknopingspunten.

Zeven gedragsdimensies
Muel Kaptein reikt een zevental gedragsdimensies aan, waarop ik de volgende vragen baseer:

  1. Helderheid : weten uw medewerkers wat u van hen verwacht?
  2. Voorbeeldgedrag : handelt het management conform het beleid en de binnen de organisatie geldende afspraken, normen en waarden?
  3. Uitvoerbaarheid : zijn de voorwaarden (zoals tijd, geld en kennis) zodanig ingevuld dat de medewerkers het gewenste gedrag kunnen realiseren?
  4. Betrokkenheid : voelen medewerkers zich betrokken bij het beleid van de organisatie dat uiteindelijk het gedrag van de medewerker beoogt te beïnvloeden?
  5. Zichtbaarheid : wordt er geleerd van (bijna) overtreding van de binnen de organisatie geldende gedragsregels?
  6. Bespreekbaarheid : wordt de dialoog aangegaan over de uitleg van de geldende regels?
  7. Handhaving : worden de regels gehandhaafd?

‘Soft’ is hard als je ertegen aanloopt!
Als ik dan zelf reflecteer op genoemde vragen dan trek ik één hoofdconclusie. Het is makkelijker deze vragen op te schrijven dan de rust en de tijd te nemen om gewenst gedrag bespreekbaar te maken en bespreekbaar te houden. Naar mijn mening geldt dit ook voor regels en procedures. Ze staan zo op papier!

Als er dan vervolgens problemen ontstaan rondom gedrag, dan besef ik me telkens weer dat ‘soft’ hard is als je ertegen aanloopt.

Ik ben erg benieuwd…
Ik ben erg benieuwd naar uw antwoorden op deze vragen. Als u ze met mij wilt delen dan lees ik ze graag via m.delat@eshuis.com. Weet dat we een toegepaste vragenlijst ‘Soft controls’ beschikbaar hebben waarmee we u kunnen ondersteunen bij het bespreekbaar maken van gewenst gedrag binnen uw organisatie.