Langs de Lat: Positiviteit kent geen tijd!

Bij veranderingen wordt vaak gesteld, dat er eerst urgentie moet zijn alvorens mensen willen veranderen. In de praktijk leidt urgentie dan veelal tot angst.

En uit de psychologie weten we dat angst de basale overlevingsmechanismen bij mensen activeert: vluchten, vechten of verstijven. Drie reacties die veelal niet de beoogde verandering tot gevolg hebben. Ik geloof zelf in de positieve psychologie als basis voor duurzame verandering en transitie.

Het mooie van de positieve psychologie (PP) is dat er wordt uitgegaan van de sterke kanten van de mens en dat deze sterke punten altijd – hoe klein ook – te vinden en aan te wenden zijn. Het gaat er bij PP niet om de vraag: “Wat is er mis met jou?”. Het gaat juist om de vraag: “Wat is goed aan jou?”.

Vijf pijlers
De positieve psychologie kent vijf pijlers:

  1. Het plezierige leven: tijd voor plezier en genieten, creëren van positieve gevoelens;
  2. Het goede leven: betrokken bij werk, hobby’s en relaties;
  3. Het hebben van positieve relaties;
  4. Het zinvolle leven: zorg voor de ander, iets hogers, een goed doel;
  5. Iets bereiken in je leven: prestaties en succes.

Focus op krachten in plaats van klachten
PP daagt je uit op zoek te gaan naar zowel je eigen sterke kanten als de sterke kanten binnen bijvoorbeeld het team waarin je werkt. Dus niet de focus op negativiteit, wel op positiviteit. Op het versterken van de sterke punten dus. Op krachten in plaats van op klachten. Deze benadering wordt al langere tijd in de sport ingezet en vindt zo langzamerhand ook zijn weg naar organisaties, onder andere in de vorm van ‘appreciative inquiry’ (waarderende dialoog).

Nu beginnen!
In het boek ‘Positieve psychologie’ (Bannink, 2016) waarop deze ‘Langs De Lat’ is gebaseerd staan tal van mooie oefeningen, waaronder ‘Noem vijftig positieve dingen’:

  • Noem tien sterke kanten van je zelf;
  • Noem tien successen in je leven;
  • Noem tien manieren waarop je aardig bent voor anderen;
  • Noem tien meevallers in je leven;
  • Noem tien manieren waarop anderen je steunen.

Mark de Lat, partner en senior organisatieadviseurs
Bereikbaar op 088 – 500 95 85