Langs de Lat: Organisaties als kracht voor waarde en winst

Ik droom graag. Dromen van een mooie wereld, een wereld van overvloed voor eenieder. Een wereld waarin crises van welke soort niet bestaan.

Dromen is energie voor de geest. Als het echter bij dromen blijft, dan is dit voor mij en voor Eshuis Accountants en Adviseurs niet voldoende. Van dromen naar daden is ons adagium. Voor ons zit het combineren van de droom en de daad in het realiseren van organisaties als een ‘Kracht van betekenis voor waarde en winst’.

We zetten hier zelf stappen in door aansluiting te zoeken bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) en op dit moment is afstudeerder Bas Hooge Venterink aan de slag om ons te toetsen aan de B-Corp standaard. Met de uitkomsten hiervan gaan we onze koers en acties ten aanzien van de SDG’s verder aanscherpen.

Daarnaast werken we nauw samen met het Conscious Business Lab van Saxion om zo in interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven, betekenisvol ondernemen te helpen versnellen. Enkele maanden geleden hebben we een mooie kick-off van deze samenwerking gehad waarin we samen met ondernemers, docenten en studenten een aantal dromen hebben uitgewerkt. Een aantal voorbeelden van deze dromen staan hierna – in de vorm van een korte impressie omschreven.

Van dromen…

Droom 1: Diepe buiging voor de aarde!
100% van de bevolking voegt waarde toe in Nederland. Waarde die verder gaat dan de oude economische waarden waar we jaren geleden op stuurden. In 2033 maken we een diepe buiging voor de aarde. We halen de doelstellingen op o.a. gebied van CO2 en diversiteit. We zien dat de aarde zich herstelt. Dus niet minder slecht, wel gewoon goed! Als we goed omgaan met de mens en de aarde dan is profit een logisch gevolg omdat we het lef hebben met rechtvaardige prijzen te werken. Duurzaam ondernemen komt uit het hart van de ondernemer en is geen green washing. De mens van vandaag is zich bewust van de werkelijke waarde! Deze ondernemers durven te geloven!

Droom 2: Vandaag is de Twentse BetekenisIndex gelanceerd.
Wij willen waarden expliciet maken. Dit vanuit het besef dat de waarden van vandaag niet dezelfde hoeven te zijn als de waarden van morgen en dat het zeker niet alleen om financiële waarden gaat. Van Total Cost of Ownership naar Total Value of Ownership is de beweging die met de Twentse BetekenisIndex wordt voorgestaan. Op deze manier wordt het succes van bedrijven aangewakkerd vanuit de ambitie: “Dit moet je willen! (i.p.v. moeten)”.

De TBI leidt tot aanpassingen in de bedrijfsvoering van organisaties. De bedrijven die leven naar deze index durven te kiezen voor waarden en daarover met hun medewerkers en klanten in gesprek te gaan.

Droom 3: CB professionals van Saxion zijn niet aan te slepen voor organisaties in de regio.
Studenten zetten hun ambities en talenten in om vitale organisaties te realiseren. Zo dragen deze studenten bij aan een betekenisvolle economie. Dit door verbindende vaardigheden, de echte frisse blik en dito kennis in te brengen in bedrijven.

…naar daad

Zoals gezegd – we dromen niet alleen – we zetten ze ook in daden om. Daarom beginnen we, te weten het Saxion Conscious Businesslab en Eshuis, in het voorjaar van 2020 met een groep van 7 tot 10 bedrijven om met een actiegericht leer-/werktraject samen te werken aan de ambitie organisaties een ‘Kracht van betekenis’ te laten zijn. Daartoe sluiten we aan op de principes van B Corp en gaan we samen aan de slag om vandaag te beginnen waarde en winst te realiseren!

Meedoen?

Wil je met je organisatie aansluiten bij het leer-/werktraject waarin studenten, docenten en bedrijven de handen ineenslaan om betekenisvoller te ondernemen? Mail me dan via m.delat@eshuis.com.