Langs de Lat: Ook al is uw strategie nog zo snel, de werkelijkheid achterhaalt ‘m wel!

Dat de wereld snel verandert is een ‘no brainer’ geworden. Het is niet zozeer de vaststelling dat dit zo is, wel de wijze waarop organisaties en mensen in staat zijn het nieuwe tempo bij te benen of liever voor te zijn.

De vraag: ‘Hoe vergroot ik als organisatie mijn aanpassingsvermogen?’ is daarmee een vraag die iedere ondernemer te beantwoorden heeft.

In alle sectoren komt het aan op de snelheid van omgaan met de veranderingen die evident zijn. Of het nu de opkomst is van ‘robotic accounting’ voor onze sector of de opkomst van elektrische auto’s voor de tankstations. Alle organisaties krijgen te maken met transitievraagstukken. Ik merk in gesprekken met ondernemers, dat er juist behoefte is aan de beantwoording van de ‘hoe-vraag’. Oftewel:

  • Hoe maak ik mijn werkomgeving bewust van de noodzaak tot aanpassingsvermogen?
  • Hoe kan ik met mijn organisatie sneller veranderen?
  • Hoe ga ik om met obstakels op het pad van verandering?

Allemaal vragen die de moeite van het beantwoorden waard zijn. Maar ook hier de vraag hoe dan? Daartoe adviseer ik de volgende mogelijkheden. Ten eerste een tweetal leestips.

‘Customers the day after tomorrow’ en ‘Exponentiële organisaties’.
Het eerste boek geschreven door Steven van Belleghem geeft een mooie doorkijk op de ontwikkelingen die gaande zijn op het terrein van automatisering, robotisering en artificial intelligence en het effect op klantverwachtingen. Tal van concrete voorbeelden zetten aan tot denken en handelen.

Het boek ‘Exponentiële organisaties’ geschreven door Ismail en Van der Geest geeft inzicht in de werking van organisaties die exponentiële groei laten zien door actief gebruik te maken van data, algoritmes en platformen. En het mooiste – althans dat vind ik 😉 – is de vragenlijst achter in het boek waarmee u uw exponentiële score in beeld kunt brengen.

Een spade dieper?
Wilt u een spade dieper? Zo ja, dan beschikken we vanuit Eshuis over een spelvorm die we samen met het lectoraat Strategisch HRM van Saxion hebben ontwikkeld. Met dit hulpmiddel brengen we snel en doeltreffend de hefbomen voor beweeglijkheid van uw organisatie in beeld. Om deze vervolgens door te vertalen naar concrete acties om tot versnelling van uw aanpassingsvermogen te komen. Meer weten? Stuur me dan een mail via m.de lat@eshuis.com en ik ga graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!

Met vriendelijke groet,

Mark de Lat
Partner en senior organisatieadviseur
Bereikbaar op 088 – 500 95 85