Langs de Lat: Ondernemen = Balanceren tussen pecunia en purpose!

Het jaar raast voorbij. We zijn inmiddels aangeland in de maand juni. De economie zit volop in de lift en de groeicijfers vliegen ons om de oren. “Het verandert volop”, roepen we dan als snel.

Sinds de colleges van professor Jan Rotmans, die ik volg, hanteer ik liever zijn uitspraak:

“Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”.

Ongebreidelde groei is niet langer houdbaar

En dat het tijdperk verandert is evident. Wie had gedacht dat we nu bezig gaan ‘van het gas af te gaan’? Wie had kunnen voorspellen, dat de gaskraan in Groningen nu echt wordt dichtgedraaid? Met ontwikkelingen als de komst van zelfrijdende auto’s, de elektrische fiets als concurrent voor het woon-werkverkeer, de opkomst van het Internet of Things en de aanstaande Omgevingswet zien we een nieuw type maatschappij ontstaan. Een maatschappij waarin ongebreidelde groei ten koste van de ander niet langer houdbaar is. We moeten leren te balanceren tussen ‘geld verdienen’ (pecunia) en ‘betekenisvol handelen’ (purpose). Niet voor niets gaan de boeken van Kate Raworth, ‘De Donuteconomie’ en ‘Tijd voor de Betekeniseconomie’ van Kaj Morel als warme broodjes over de toonbank. Een nieuw economisch tijdperk komt er aan. Of beter gezegd het is er al!

Geld verdienen met duurzaamheid

Niet voor niets vertelt Jan Kees de Jager, oud-minister van Financiën en nu CFO van KPN tijdens het Saxion symposium ‘Future professional’, dat duurzaamheid onderdeel moet zijn van huidige businessmodellen. Hij stelt letterlijk: “Als je geld kunt verdienen met duurzaamheid, dan is duurzaamheid geborgd”. Vanuit deze denklijn gaf hij de aanwezigen een mooie les mee: “Kijk 1/3 van de tijd naar het verleden, 1/3 naar vandaag en 1/3 naar de toekomst”.

Anders leren kijken?

Wilt u anders leren kijken? Neem dan contact met me op. Vanuit Eshuis Organisatieadviseurs begeleiden we organisaties bij het herijken van het businessmodel, vraagstukken van transitie en organisatieverandering en het vergroten van het aanpassingsvermogen.

Mark de Lat
Partner en senior organisatieadviseur
Bereikbaar op 088 – 500 95 85