Langs de Lat:
Nederlandse wijn met zorg gemaakt!

De Bcorp ervaringen van de Reestlandhoeve als inspiratiebron voor BcorpTwente

In dit artikel een weergave van het interview met Bas Huisman, Chief Impact Officer van de Reestlandhoeve. Een interview in het kader van het leer-werk-doe-traject ‘BcorpTwente’. Wat begon met de wens een goede website te willen maken en eindigde in Bcorp certificering.

Bas Huisman vertelt dat hij zichzelf ziet als ‘impact creator’, oftewel de Chief Impact Officer. “Wat mij betreft hoort deze functie op C level thuis”, zo stelt hij. Het begon voor de Reestlandhoeve bij het willen maken van een goede website. Een website die het verhaal van de Reestlandhoeve op de juiste wijze verteld. Bij het onderzoeken van andere verhalen vertellende bedrijven zoals Tony Chocolonely en Dopper, trok Bas de conclusie dat veel van deze bedrijven Bcorp gecertificeerd zijn, waarna zijn interesse voor Bcorp werd gewekt.

Duurzaamheid zit bij ons in het DNA
Bas heeft vervolgens voortvarend het Bcorp assessment uitgevoerd binnen het familiebedrijf waarbinnen hij als duaal student commerciële economie werkzaam is. Op de vraag, hoe het komt dat de Reestlandhoeve snel het certificaat heeft behaald vertelt hij het volgende. “Bcorp voelt voor ons niet anders dan hetgeen we al deden. De manier waarop we al doende waren met het thema duurzaamheid zit bij ons in het DNA”. Of in Bcorp termen, de Reestlandhoeve beschikt in de kern over een zogenaamd impactbusinessmodel, daar waar andere bedrijven juist de omslag willen maken naar meer en meer betekenisvol ondernemen. Dan is Bcorp als methodiek handig om stap voor stap de negatieve impact van het ‘oude model’ terug te dringen.

Werken aan positieve gezondheid
Erwin Tappel van De Driesprong Fysiotherapeuten, ziet hier een parallel met een in de kern eveneens impactbusinessmodel, zoals hij dit met zijn praktijk voor zich ziet. “Wij willen juist kijken naar positieve gezondheid”, zo vertelt hij. “Door juist te focussen op gezondheid en gedrag en niet op zorg en ziekte, kunnen we stappen vooruit maken”. Erwin merkt in de eerste ervaringen met Bcorp dat deze systematiek ook hem helpt anders over de impact van De Driesprong te communiceren, onder andere met de zorgverzekeraar.

Als je wilt ‘green washen’ begin dan niet aan Bcorp
“Bcorp certificering is een goed hulpmiddel gebleken om onze doelen helder te krijgen, zeker in het licht van de beoogde maatschappelijke doelen”, zo geeft Bas aan. “Het Bcorp assessment heeft geholpen ‘ons verhaal’ concreter te maken om de inzichten vervolgens door te voeren in de missie, visie en strategie”. Daarbij stelt Bas vast dat het behalen van het certificaat geen ‘makkie’ is. Het is, zo blijkt uit zijn ervaring, beste nog een lastige klus. Het gaat er daarbij met name om dat het energie en tijd kost om hetgeen ‘in het hoofd zit’, ook ‘op papier’ te krijgen. Daarna is het zijns inziens met name een kwestie van onderhoud en aan het werk blijven met de gestelde doelen. “En als je Bcorp certificering wilt om ‘green te washen’ doe het dan vooral niet”, zo stelt Bas. “Je duurzaam voordoen is voor certificering zeker niet voldoende”, concludeert hij.

Met Bcorp kijk je verder
Paulien Sijken, CSR verantwoordelijke bij Demcon, is aan het kijken op welke wijze zij collega’s bij Bcorp wil betrekken. Bas adviseert vroegtijdig verschillende collega’s van verschillende afdelingen bij het proces te betrekken, zeker als je een grotere organisatie bent. “Let wel op het risico van de Amerikaans Engelse vaktaal”, zo vult hij aan. “Juist door met verschillende collega’s het assessment door te lopen, krijg je goed zicht op de gehele organisatie en lukt het later eenieder te vertellen over het nut van Bcorp”.

Op de vervolgvraag van Paulien, hoe dit certificaat zich tot andere certificaten verhoudt, geeft Bas aan: “Bcorp is op dit moment het leidende certificaat. Ik heb ook naar andere typen certificaten gekeken, maar heb voor Bcorp gekozen omdat dit een meer overkoepelend karakter heeft. Daarnaast is het een mooie bijkomstigheid dat het een voor Nederland nieuw certificaat heeft, waardoor je op dit moment nog altijd een voorlopende rol kunt vervullen door met Bcorp te gaan werken”.

Bcorp als ‘serious game’
Mark de Lat, partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs en samen met Aldo van Duivenboden van Saxion, de mede-iniatiefnemer van BcorpTwente, vraagt om de acties die uit het assessment zijn voortgekomen. “Naast het helder krijgen van het verhaal van de Reestlandhoeve, hebben we ook praktische punten opgepakt zoals het verminderen van ons papierverbruik en het verlagen van het energiegebruik door over te gaan op LED verlichting en de aanschaf van A+ apparatuur”. Lachend voegt Bas toe: “Zie het Bcorp Assessment als een ‘serious game’ waarmee je op allerlei terreinen badges kunt verdienen, zo lang je maar zichtbaar maakt dat je vooruitgang boekt. Gewoon beginnen dus en zien waar je uitkomt”.

Detlef Wagenaar is namens Saxion bij BcorpTwente betrokken om onderzoek te doen naar de waarde van een systematiek als Bcorp. Hij stelt: “Het universele van Bcorp zit blijkbaar in de wijze van kijken naar de impact van businessmodellen en niet in het tot in detail kijken naar het geleverde product of de dienst”. “Het mooie is daarbij dat Bcorp en SDG’s hand in hand gaan qua universele manier van kijken”, zo stelt Mark de Lat.

Via het onderwijs het verschil maken
Bas ziet tot slot ook een aanjagende rol voor het onderwijs weggelegd. “Ik word regelmatig uitgenodigd om het Bcorp verhaal van de Reestlandhoeve te vertellen voor studenten van bijvoorbeeld commerciële economie. Mij valt op dat betekenisvol ondernemen binnen de opleidingen veelal nieuw is. Juist door betekenisvol ondernemen, met behulp van onder ander Bcorp uit te dragen, kan het verschil worden gemaakt. En dat blijkt tevens goed te zijn in termen van arbeidsmarktcommunicatie. Let wel, mits je het echt meent!”

BcorpTwente
BcorpTwente is een initiatief van Saxion Conscious Business en Eshuis Accountants en Adviseurs, mede mogelijk gemaakt door de Agenda voor Twente. In september 20202 gaan we van start met een volgende reeks. Meer informatie? Stuur dan een mail naar m.delat@eshuis.com.