Langs de lat: Kids4Twente dag
Kijken als een kind!

Op 14 december 2018 is het zo ver, de Kids4Twente dag is een feit. Er komen circa 250 kinderen samen op de Technology Base Twente (voorheen Vliegveld Twente)

om hun ideeën te presenteren rondom het thema circulaire economie voorde ‘Agenda van Twente’.

Met dit initiatief van de Stichting Consent, Techniekpact Twente, Regio Twente en de Betekeniseconomie Twente (waarvan ondergetekende medeoprichter is), dagen we volwassenen uit te kijken als een kind!

We leven niet zozeer in een tijdperk van verandering, wel in een verandering van tijdperk (vrij naar Jan Rotmans). In deze transitie zie ik mensen en organisaties houvast ontlenen aan oude principes, veelal gebaseerd op het industriële tijdperk.

We zijn doorgeslagen in ogenschijnlijke volwassenheid

Mensen hebben angst het oude los te laten, om vervolgens het onbekende nieuwe ‘frank en vrij’ tegemoet te treden. Ik zie organisaties vastgeroest in oude patronen, die zich IQ gedreven (winst, macht) opstellen en relaties (EQ) en spiritualiteit (SQ) uit het oog zijn verloren. Of in mijn woorden: ze zijn doorgeslagen in ogenschijnlijke volwassenheid. Ik gun organisaties de onbevangenheid en creativiteit van kinderen om zo hedendaagse vraagstukken met een open blik tegemoet te treden. Alleen dan zijn we in staat om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Niet voor niets worden ‘Probleem oplossen’ en ‘Creatief denken’ als belangrijke 21e eeuwse vaardigheden gezien.

Kijken als een kind, met de realiteitszin van vandaag

Dit heeft het risico in zich dat organisaties fotorolletjes blijven verkopen, nu de digitale camera al lang is uitgevonden en we voornamelijk foto’s maken met behulp van onze mobiele telefoon. In deze tijden van transitie is het voor organisaties van belang leiderschap te tonen, zich kwetsbaar op te stellen en op zoek te gaan naar belemmeringen die oude patronen in stand laten, zoals: “Zo deden we dit hier altijd!”. Hoog tijd dus om (weer) als een kind kijken naar de toekomst met de realiteitszin van vandaag.

Wilt u ook naar de Kids4Twente dag?

Wilt u de Kids4Twente dag van nabij meemaken dan bestaat hiervoor de mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u doorklikken op de uitnodiging, waarin tevens de link staat naar de aanmeldpagina.

Natuurlijk is Mark de Lat, partner en senior organisatieadviseur bij Eshuis Accountants en Adviseurs, bereid om u meer te vertellen over bovengenoemd initiatief en over zijn rol binnen de Betekeniseconomie Twente. Hiertoe kunt u hem via 088 – 500 95 85 bereiken.