Langs De Lat:
Heeft uw organisatie al een Triple B status?

Uit het recente verleden weten we dat banken en landen op zijn zachtst gezegd onrustig worden als ze hun Triple A status verliezen.

Dit betekent namelijk een negatieve kredietbeoordeling die ernstige financieel economische gevolgen kan hebben. Zelf ga ik liever voor een Triple B status voor organisaties.

Afgelopen jaar heb ik tal van colleges mogen geven aan bankiers van één van onze landelijke banken. In deze colleges hield ik de deelnemers voor dat ondernemen voor mij gaat om geloof en om geld. Geloof in het businessmodel, geloof in de medewerkers en geloof in eigen kunnen. En tja… geld is in onze economie nodig om dit geloof te kunnen financieren. En ik zei erbij: “Zodra je als ondernemer alleen nog maar gelooft in geld, ga dan naar de dokter!”. Toen ik de afgelopen tijd nog eens reflecteerde op dit statement, kwam ik tot de conclusie dat dit geloof uitgaat van ‘Triple B’.

Betekenisvol ondernemen
Ik geloof erin dat betekenisvol ondernemen de toekomst heeft. De maatschappij accepteert (terecht) minder en minder dat organisaties zich focussen op het verdienmodel en het ‘gat in de markt’. Het is juist de kunst om met dit businessmodel betekenis te geven aan maatschappelijke vraagstukken en ja, daar mag je wat mij betreft een prima boterham mee verdienen. Ik zie ondernemen – in lijn met de B(enefit) Corp beweging – als: “Using business as a force for good”.

Beweeglijk organiseren
“Stilstaand water stinkt” en dat geldt ook voor organisaties. Het is de kunst beweeglijk te zijn en te blijven en met regelmaat deze beweeglijkheid te toetsen. De volgende vijf vragen zijn daarbij behulpzaam:

  1. Is de strategische koers bekend bij de medewerkers? Want: Strategie, is pas een strategie als medewerkers deze kennen en ernaar kunnen handelen;
  2. Sluit de reputatie van uw organisatie aan bij de identiteit? Of: zegt u naar de buitenwereld dat u klantgericht bent en komen de klanten vervolgens bedrogen uit?;
  3. Wat weet u over de relatie met uw medewerkers en uw klanten? Klikt het (nog)?;
  4. Zijn uw bedrijfsprocessen nog zoals u ze bedoeld had? Als bedrijfsprocessen namelijk een jaar lang niet kritisch zijn bekeken, zit er veelal een manjaar advieswerk in, zo zei mijn oud docent;
  5. Wat leert u van de behaalde resultaten (en dan niet geld alleen)?

Bevlogen medewerkers
Linksom of rechtsom gaat het om bevlogen medewerkers. Het zijn de medewerkers die betekenis geven aan de strategie van de organisatie. Die de strategie tot leven brengen richting de klant. Niet voor niets laat onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup zien dat organisaties die inzetten op bevlogen medewerkers het 85% beter doen dan vergelijkbare organisaties voor wat betreft verkoopgroei en 25% beter qua bruto marge. Niet voor niets luidt het gezegde: “Wie goed doet, goed ontmoet”.

Verder praten?
Wilt u graag in gesprek over de vraag hoe u, uw Triple B status kunt versterken? Neem dan contact met me op via m.delat@eshuis.com.