Langs de Lat: Betekenisvol ondernemen:
B the change door B corp te worden

In mijn columns heb ik regelmatig aandacht besteed aan betekenisvol ondernemen. In mijn contacten met ondernemers komt de laatste tijd regelmatig de vraag voorbij: “Ja ik wil graag aan de slag, maar hoe dan?

Welnu er zijn verschillende manieren, waar het toewerken naar een B Corp certificering er één van is.

B Corporation is het keurmerk voor ondernemers die naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 Benefit Corporations in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Nederland zijn organisaties gecertificeerd als Tony Chocolonely, Dopper, Ben & Jerry’s, Patagonia, Moyee Coffee, Snappcar, Zelfstroom en de Triodos Bank.

Hulpmiddel om stap voor stap betekenisvoller te ondernemen
Ik zie het keurmerk als hulpmiddel (en dus niet als doel) om stap voor stap betekenisvoller te ondernemen. B Corp biedt een praktisch kader om verbeterpotentieel vast te stellen op vijf thema’s te weten. Om een eerste indruk te geven volgen hierna de thema’s met een aantal basisvragen.

Missie en besturing van de organisatie

  • Heeft de organisatie een uitgewerkte missie waarin het commitment naar voren komt om sociaal, maatschappelijk te willen ondernemen?
  • Verstrekt de organisatie aan jaarrapportage waarin het verantwoording aflegt over haar prestaties ten aanzien van betekenisvol ondernemen?

Medewerkers

  • Draagt de organisatie actief zorg voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers?
  • Meet de organisatie personeelstevredenheid en zorgt de organisatie voor systematische verbetering hiervan?

Maatschappij

  • Hoe draagt de organisatie bij aan de maatschappij? Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk uit te voeren en/of donaties te doen aan maatschappelijke doelen;
  • Op welke wijze is de organisatie actief om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden?

Milieu en circulair

  • Evalueert de organisatie haar toeleveranciers ten aanzien van de sociale en maatschappelijke impact?
  • Op welke wijze reduceert de organisatie gebruik van energie, CO2, materiaal en water?

Klanten

  • Op welke wijze maakt de organisatie met haar producten en diensten betekenisvol impact op haar klanten?
  • Hoe betrekt de organisatie klanten bij haar ambitie betekenisvol te willen ondernemen?

B Corps biedt een uitgebreid digitaal assessment waarmee iedere organisatie – om niet – kan vaststellen hoe er wordt gescoord ten opzichte van de standaard. Tevens biedt de digitale omgeving praktische handreikingen om stapsgewijs te verbeteren.

Aan de slag!?
We zijn in samenwerking met Saxion Conscious Business een aanpak aan het voorbereiden waarin MKB organisaties samen optrekken naar B Corp certificering. Interesse om mee te doen? Laat het me dan weten via mijn mailadres: m.delat@eshuis.com.

Mark de Lat,
partner en senior organisatieadviseur bij Eshuis Accountants en Adviseurs