Retailscan

Om slim in te spelen op kansen in de markt, is het van belang dat retailers hun onderneming goed positioneren en weten waar zij staan ten opzichte van de concurrent. De Retailscan vraagt ondernemers in de food en non-food om specifieke informatie over brutomarges en personeelskosten. De cijfers worden vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht, waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld. Retailondernemers wordt ook gevraagd hun prognose te geven over de verwachte omzet- en winstontwikkeling, personeelskosten en financieringsbehoefte. Deze informatie wordt gebenchmarkt.

De Retailscan levert de ondernemer direct na het invullen van de scan naast een algemene benchmark óók aandachtspunten voor zijn bedrijfsvoering en een persoonlijk advies op.

Uniek aspect van dit persoonlijke advies is dat het ook inzicht geeft in de toekomstverwachtingen van de branche, branche specifieke kansen en bedreigingen op bijvoorbeeld ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken als overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. Zo krijgt de detaillist specifiek voor de eigen organisatie een overzicht van de gevolgen van de Werkkostenregeling en de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015.

U krijgt na afloop een persoonlijk rapport waarin u al deze informatie eenvoudig kunt vinden in een duidelijk overzicht.
Mocht u vervolgens vragen hebben over de uitkomsten, of wilt u een uitgebreid brancherapport: stel uw vragen dan gerust aan ons. Eshuis neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij exact op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en kengetallen in uw branche. Wij kunnen dus samen met u uw kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen uw branche. Een persoonlijk advies waardoor u als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Joyce Frongink
Accountmanager
088 – 500 95 64