Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging

Hebt u voldoende maatregelen genomen, bent u voorbereid, weet u wat u moet doen bij een incident, bent u die betrouwbare partner voor uw klanten en uw omgeving?

Met andere woorden, bent u in voldoende mate in control of loopt u kans op (imago-)schade?

Wij helpen u met:

  • het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging, datalekken en het formuleren van strikt noodzakelijke (beveiligings-)maatregelen. Wij gebruiken hierbij onze Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging© en rapporteren de uitkomsten zo dat deze ook gebruikt kunnen worden als bewustwordingsmiddel voor u en de rest van uw organisatie.
  • het opstellen en implementeren van primair beleid, basis procedure en basisorganisatie, waarmee u in voldoende mate in staat bent om tijdig informatiebeveiligingsincidenten te identificeren, te melden en af te handelen. Wij maken hierbij gebruik van onze standaard templates, die wij met u snel kunnen omzetten naar uw specifieke wensen/eisen c.q. context.

Met onze Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging kijken wij samen met u naar de organisatie rondom Informatiebeveiliging. Hierbij komen ook onderwerpen als Privacy en Meldplicht Datalekken aan de orde.

We kijken met onze snelscan dan ook naar:

  • het zorgvuldig kunnen omgaan met gegevens;
  • het beperken van de schade bij incidenten voor u en uw klanten;
  • het beschermen van uw onderneming;
  • het creëren van vertrouwen bij uw klanten en uw omgeving.

Eshuis kan u als ondernemer/onderneming op beide gebieden optimaal en effectief ondersteunen.

Wij zien informatiebeveiliging als een must, een ‘hygiëne’ binnen uw onderneming.

Met andere woorden: is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Mark de Lat
Partner
088 – 500 95 62