Eshuis Advieswijzers

Veranderende tijden leiden ook tot voortdurende wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving.
Als ondernemer moet u overal verstand van hebben. Om u een steuntje in de rug te geven hebben wij voor u de onderstaande Advieswijzers ontwikkeld met actuele onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.
Uiteraard kunnen onze adviseurs u ook verder informeren over de onderwerpen.

Neem dus gerust contact met ons op.

Eshuis Advieswijzer Belastingadvies: Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020
november 2019
De kleineondernemersregeling (KOR) zal vanaf 1 januari 2020 wijzigen. Met name voor de eigenaren van zonnepanelen kan dit ongewenste gevolgen hebben.
Bekijk de advieswijzer…
Auto: zakelijk of privé? 2019
april 2019
In deze advieswijzer staan een aantal regels opgenomen met betrekking tot de voor- en nadelen van zakelijk rijden voor u als ondernemer.
Bekijk de advieswijzer…
Btw en buitenland 2019
april 2019
In deze advieswijzer wordt ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zaken doet met het buitenland.
Bekijk de advieswijzer…
Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2019
april 2019
Familiebedrijven willen hun continuïteit waarborgen. Bij een bedrijfsoverdracht komen fiscale en juridische aspecten aan de orde waarover wij u in bijgaande advieswijzer nader willen informeren.
Bekijk de advieswijzer…
Zakendoen met uw eigen BV 2019
april 2019
Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Er moet een zakelijke relatie zijn en ook afspraken moeten goed zijn vastgelegd. In deze advieswijzer leest u meer over regels, die zakendoen met een eigen bv mogelijk maken.
Bekijk de advieswijzer…
Alternatieve financieringsvormen 2019
april 2019
Voor bedrijven is het -ondanks dat de economie aantrekt- nog vaak lastig om geld bij een bank te lenen. Tegenwoordig is er is een nieuwe financieringsmarkt waar u naast de bank terecht kunt voor financiering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bekijk de advieswijzer…
Loonkostenvoordelen 2019
maart 2019
Een werkgever heeft onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten voor bepaalde groepen werknemers. In deze advieswijzer informeren wij u over de vormen loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.
Bekijk de advieswijzer…
Personeel inlenen in 2019
maart 2019
In deze advieswijzer lichten we toe aan welke regelgeving u moet voldoen in het geval u personeel voor uw onderneming inleent. Voorkom risico’s op boetes of aansprakelijkheid en weet waarop u moet letten en wat er geregeld moet worden.
Bekijk de advieswijzer…
Fiscale eenheid 2019
maart 2019
In deze advieswijzer maakt u op hoofdlijnen kennis met de voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting.Wij adviseren u graag over het aangaan dan wel verbreken van een fiscale eenheid.
Bekijk de advieswijzer…
Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij
februari 2019
Voor 1 maart vindt de afrekening van de WKR voor 2018 plaats. In deze advieswijzer leest u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen en tot welk bedrag u mag gaan.
Bekijk de advieswijzer…
Eigen woning 2019
februari 2019
Er gelden duidelijke strenge regels voor eigenwoningbezitters als het gaat om de hypotheek, aflossing, renteaftrek en schenkingsvrijstelling. In deze advieswijzer informeren wij u hierover.
Bekijk de advieswijzer…
Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019
februari 2019
Er verandert veel voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, dit ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld, dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden.
Bekijk de advieswijzer…
Estate planning 2019
januari 2019
In deze Eshuis Advieswijzer informeren wij u over verschillende vormen van financiële hulp aan uw kind zoals een bijdrage in de studiekosten, bij de koop van een woning of bij de overname van het familiebedrijf.
Bekijk de advieswijzer…
Verlofregelingen 2019
januari 2019
In 2019 gaat het nodige wijzigen in het geboorte-, adoptie- en pleegzorgverlof. In deze Eshuis Advieswijzer informeren wij u hierover.
Bekijk de advieswijzer…
Zakendoen met uw eigen bv 2018
november 2018
De directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Lees in deze advieswijzer over de kansen en mogelijkheden.
Bekijk de advieswijzer…
Verenigingen en stichtingen 2018
september 2018
In deze advieswijzer zijn een aantal belangrijke actualiteiten opgenoemd, zodat u als bestuurder van een vereniging of stichting tijdig op veranderingen kunt inspelen.
Bekijk de advieswijzer…
Verdien met innovatie in 2018
september 2018
Als ondernemer wilt u met uw onderneming graag vooruit door te innoveren. In deze advieswijzer leest u welke mogelijkheden er zijn, welke stappen u moet ondernemen en welke regels gelden.
Bekijk de advieswijzer…
Scholing en personeel 2018
september 2018
U kunt in aanmerking komen voor ‘Subsidie Praktijkleren’ als u personeel in dienst heeft dat een opleiding volgt. Lees in deze advieswijzer wat de regeling inhoudt en of en hoe u ervoor in aanmerking kunt komen.
Bekijk de advieswijzer…
Echtscheiding en uw bedrijf 2018
september 2018
In deze advieswijzer zijn belangrijke zaken opgenomen waarmee u als ondernemer bij een echtscheiding te maken kunt krijgen.
Bekijk de advieswijzer…
Overstappen naar een bv? 2018
juli 2018
Er zijn veel fiscale motieven om in het MKB een bv op te richten. Lees in deze advieswijzer de voor- en nadelen aan een overstap naar een bv en welke aspecten er nog meer bij kunnen komen kijken.
Bekijk de advieswijzer…
Ontslagrecht 2018
mei 2018
In deze advieswijzer wordt u nader geïnformeerd over de wijzigingen op het gebied van ontslagrecht en de wijzigingen die waarschijnlijk per 1 januari 2020 door het kabinet worden doorgevoerd.
Bekijk de advieswijzer…
Ondernemen in een keten 2018
mei 2018
Ketenaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen voor een onderneming hebben. In deze advieswijzer wordt meer verteld over de mogelijkheden om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken.
Bekijk de advieswijzer…
Voldoe in 5 stappen aan de AVG
april 2018
Als bedrijf, organisatie of zzp’er werkt u met persoonsgegevens. In deze advieswijzer leest u hoe u in 5 stappen uw gegevens AVG-proof kunt maken.
Bekijk de advieswijzer…
BTW en buitenland 2018
maart 2018
In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen ingegaan met welke btw-verplichtingen u te maken krijgt als u als ondernemer in het buitenland goederen levert of diensten verricht.
Bekijk de advieswijzer…
Voordelen loonkosten in 2018
maart 2018
Onder welke voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten voor moeilijk bemiddelbare werknemers? Deze advieswijzer vertelt u meer.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018
februari 2018
Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. In deze advieswijzer leest u over de mogelijkheden wat u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer kunt gaan doen.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: kiezen voor afkoop 2018
februari 2018
Het is niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In deze advieswijzer leest u meer over wat u met het reeds opgebouwde pensioen kunt gaan doen: afkopen met een belastingkorting.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: kiezen voor omzetting 2018
februari 2018
Het is niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In deze advieswijzer leest u meer over wat u met het reeds opgebouwde pensioen kunt gaan doen: omzetten in een oudedagsverplichting.
Bekijk de advieswijzer…
Kantoor aan huis 2018
februari 2018
Er gelden veel fiscale regels voor het wonen en werken in één pand. In deze advieswijzer komen deze aan de orde.
Bekijk de advieswijzer…
Arbeid en arbeidscontracten 2017
december 2017
In deze advieswijzer zijn de belangrijkste wijzigingen op de regels voor arbeidscontracten voor u op een rij gezet.
Bekijk de advieswijzer…
Nieuw huwelijksvermogensrecht
december 2017
Bent u een ondernemer, die na 1 januari 2018 gaat trouwen? Lees dan in bijgaande advieswijzer over de wijzigingen in de wetgeving voor huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Bekijk de advieswijzer…
Bedrijfsoverdracht 2017
augustus 2017
Een bedrijfsoverdracht is niet zomaar geregeld en vraagt om een goede voorbereiding. In deze advieswijzer lopen we de fasen van het verkoopproces door.
Bekijk de advieswijzer…
Wijziging minimumloon per 1 juli 2017
juni 2017
Deze advieswijzer informeert u over de verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en wat er dan nog meer gaat wijzigen.
Bekijk de advieswijzer…
Uw computersysteem beschermd tegen ransomware?
mei 2017
Wat zijn de gevolgen van ransomware en welke maatregelen kunt u nemen om een eventuele aanval te voorkomen?
Eshuis geeft u een aantal tips…
Bekijk de advieswijzer…
Succesvol financieren in 2017
maart 2017
Naast de vertrouwde bancaire financiering is er een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, waardoor u niet meer alleen afhankelijk bent van de bank. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bekijk de advieswijzer…