Eshuis Advieswijzers

Veranderende tijden leiden ook tot voortdurende wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving.
Als ondernemer moet u overal verstand van hebben. Om u een steuntje in de rug te geven hebben wij voor u de onderstaande Advieswijzers ontwikkeld met actuele onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.
Uiteraard kunnen onze adviseurs u ook verder informeren over de onderwerpen.

Neem dus gerust contact met ons op.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
november 2020
Voornemens om uw bedrijf te beëindigen? Denk dan ook aan de formele beëindiging van de dienstverbanden met uw medewerkers. Met ingang van 1 januari 2021 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding.
Bekijk de advieswijzer…
Kantoor aan huis
november 2020
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is je werkplek ook voor de fiscus een werkruimte?
Bekijk de advieswijzer…
Het is tijd voor de NOW-3
oktober 2020
De impact van de coronacrisis duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus jl. een nieuw steun- en herstelpakket aangekondigd, dat vanaf 1 oktober 2020 geldt.
Bekijk de advieswijzer…
Bonus voor zorgpersoneel – werkgevers opgelet!
september 2020
Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen zorgaanbieders via een loket een subsidie voor de bonus voor zorgmedewerkers aanvragen. Aan het toekennen van een bonus zijn – vanzelfsprekend – wel enkele voorwaarden verbonden.
Bekijk de advieswijzer…
Generatiepact Metaal & Techniek
september 2020
Niet twee, maar drie vliegen in één klap; lees in dit artikel wat het Generatiepact in de branche Metaal & Techniek u als werkgever kan opleveren.
Bekijk de advieswijzer…
Overstappen naar een bv? 2020
augustus 2020
De bv is in het MKB een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?
Bekijk de advieswijzer…
Corona en vakantie: een gewaarschuwd mens telt voor twee
augustus 2020
Gaat uw werknemer op vakantie? Maak voorafgaand aan de vakantie duidelijke afspraken over de arbeidsrechtelijke risico’s van reizen naar landen met een risicostatus. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Bekijk de advieswijzer…
Privacy in coronatijd
augustus 2020
Ook in deze coronatijd zijn de privacyregels vanuit de AVG onverminderd van kracht. Als werkgever overweegt u wellicht uw medewerkers na hun vakantie op mogelijke coronabesmetting te controleren. Wat is er in dat kader wel of niet toegestaan?
Bekijk de advieswijzer…
1 juli 2020 – uitbreiding geboorteverlof voor partners!
juli 2020
Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners in loondienst gewijzigd van twee dagen naar een hele werkweek. Gedurende dit verlof wordt het salaris van de medewerker door u als werkgever volledig doorbetaald.
Bekijk de advieswijzer…
Bedrijfsoverdracht 2020
juni 2020
Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding.
Bekijk de advieswijzer…
Vakantie in coronatijd
juni 2020
De zomer en dus de vakantieperiode nadert. Lees in onze Q&A alles over vakantie in coronatijden én hoe u uw (rechts)positie hierin versterkt!
Bekijk de advieswijzer…
NOW 2.0 – de belangrijkste informatie op een rij
mei 2020
Op woensdag 20 mei jl. is het tweede steunpakket voor ondernemers gepresenteerd, waaronder de NOW 2.0.
Bekijk de advieswijzer…
Eshuis helpt u te besparen op uw werkgeverslasten
mei 2020
Hoewel vanwege de coronacrisis waarschijnlijk (de continuïteit van) uw bedrijfsvoering op dit moment uw volledige aandacht heeft, wijzen wij u toch graag op de gedifferentieerde WW-premie, die op 1 januari 2020 is geïntroduceerd.
Bekijk de advieswijzer…
Coronacrisis; hoe kunt u grip houden op uw personeelskosten?
mei 2020
Langzaam krijgen we stapsgewijs steeds iets meer ruimte in Nederland, maar we zijn er nog niet… bijna iedere ondernemer ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft diverse steunmaatregelen. Maar wat als dit niet voldoende blijkt?
Bekijk de advieswijzer…
Verval wettelijke vakantiedagen per 1 juli? Niet zomaar, ook niet in deze coronatijden!
mei 2020
Ontstaat er inmiddels een flink verlofstuwmeer aangezien veel vakantiedagen in verband met de coronacrisis op de balans blijven staan? Kom dan nu in actie!
Bekijk de advieswijzer…
U kunt een faillissement beter voorkomen dan genezen!
mei 2020
U kunt een faillisement beter voorkomen dan genezen. In deze advieswijzer geven we u een aantal tips en suggesties om ‘in control’ te zijn en te blijven. Kunt u wat hulp gebruiken, dan is Eshuis uw “be in control” partner.
Bekijk de advieswijzer…
Als een reorganisatie onvermijdelijk wordt
april 2020
Weliswaar heeft de overheid vergaande corona-steunmaatregelen geïntroduceerd, maar veel bedrijven worden té zwaar getroffen en kunnen hun bedrijfsvoering niet ongewijzigd voortzetten. Aanvullende acties zijn dan helaas onvermijdelijk.
Bekijk de advieswijzer…
Zakendoen met uw eigen bv 2020
april 2020
Als dga bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv.
Bekijk de advieswijzer…
De post-crisisaanpak begint nu!
april 2020
Tien tips om u ook in deze tijden succesvoller te laten ondernemen. In tal van publicaties over crisissituaties komt terug dat je er per definitie goed aan doet om te focussen op de toekomst en gelijktijdig de feiten onder ogen te zien.
Bekijk de advieswijzer…
Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2020
april 2020
In deze advieswijzer ligt de nadruk op de fiscale voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Het is onze ervaring dat naast de fiscale aandachtspunten er ook tal van aandachtspunten zijn vragen om een zorgvuldig proces van overdracht.
Bekijk de advieswijzer…
Fiscale eenheid 2020
maart 2020
Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.
Bekijk de advieswijzer…
Auto en fiscus 2020
maart 2020
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar.
Bekijk de advieswijzer…
Auto: zakelijk of privé? 2019
april 2019
In deze advieswijzer staan een aantal regels opgenomen met betrekking tot de voor- en nadelen van zakelijk rijden voor u als ondernemer.
Bekijk de advieswijzer…
Eshuis Advieswijzer Belastingadvies: Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020
november 2019
De kleineondernemersregeling (KOR) zal vanaf 1 januari 2020 wijzigen. Met name voor de eigenaren van zonnepanelen kan dit ongewenste gevolgen hebben.
Bekijk de advieswijzer…
Btw en buitenland 2019
april 2019
In deze advieswijzer wordt ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zaken doet met het buitenland.
Bekijk de advieswijzer…
Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2019
april 2019
Familiebedrijven willen hun continuïteit waarborgen. Bij een bedrijfsoverdracht komen fiscale en juridische aspecten aan de orde waarover wij u in bijgaande advieswijzer nader willen informeren.
Bekijk de advieswijzer…
Zakendoen met uw eigen BV 2019
april 2019
Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Er moet een zakelijke relatie zijn en ook afspraken moeten goed zijn vastgelegd. In deze advieswijzer leest u meer over regels, die zakendoen met een eigen bv mogelijk maken.
Bekijk de advieswijzer…
Alternatieve financieringsvormen 2019
april 2019
Voor bedrijven is het -ondanks dat de economie aantrekt- nog vaak lastig om geld bij een bank te lenen. Tegenwoordig is er is een nieuwe financieringsmarkt waar u naast de bank terecht kunt voor financiering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bekijk de advieswijzer…
Loonkostenvoordelen 2019
maart 2019
Een werkgever heeft onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten voor bepaalde groepen werknemers. In deze advieswijzer informeren wij u over de vormen loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.
Bekijk de advieswijzer…
Personeel inlenen in 2019
maart 2019
In deze advieswijzer lichten we toe aan welke regelgeving u moet voldoen in het geval u personeel voor uw onderneming inleent. Voorkom risico’s op boetes of aansprakelijkheid en weet waarop u moet letten en wat er geregeld moet worden.
Bekijk de advieswijzer…
Fiscale eenheid 2019
maart 2019
In deze advieswijzer maakt u op hoofdlijnen kennis met de voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting.Wij adviseren u graag over het aangaan dan wel verbreken van een fiscale eenheid.
Bekijk de advieswijzer…
Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij
februari 2019
Voor 1 maart vindt de afrekening van de WKR voor 2018 plaats. In deze advieswijzer leest u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen en tot welk bedrag u mag gaan.
Bekijk de advieswijzer…
Eigen woning 2019
februari 2019
Er gelden duidelijke strenge regels voor eigenwoningbezitters als het gaat om de hypotheek, aflossing, renteaftrek en schenkingsvrijstelling. In deze advieswijzer informeren wij u hierover.
Bekijk de advieswijzer…
Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019
februari 2019
Er verandert veel voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, dit ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld, dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden.
Bekijk de advieswijzer…
Estate planning 2019
januari 2019
In deze Eshuis Advieswijzer informeren wij u over verschillende vormen van financiële hulp aan uw kind zoals een bijdrage in de studiekosten, bij de koop van een woning of bij de overname van het familiebedrijf.
Bekijk de advieswijzer…
Verlofregelingen 2019
januari 2019
In 2019 gaat het nodige wijzigen in het geboorte-, adoptie- en pleegzorgverlof. In deze Eshuis Advieswijzer informeren wij u hierover.
Bekijk de advieswijzer…
Zakendoen met uw eigen bv 2018
november 2018
De directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Lees in deze advieswijzer over de kansen en mogelijkheden.
Bekijk de advieswijzer…
Verenigingen en stichtingen 2018
september 2018
In deze advieswijzer zijn een aantal belangrijke actualiteiten opgenoemd, zodat u als bestuurder van een vereniging of stichting tijdig op veranderingen kunt inspelen.
Bekijk de advieswijzer…
Verdien met innovatie in 2018
september 2018
Als ondernemer wilt u met uw onderneming graag vooruit door te innoveren. In deze advieswijzer leest u welke mogelijkheden er zijn, welke stappen u moet ondernemen en welke regels gelden.
Bekijk de advieswijzer…
Scholing en personeel 2018
september 2018
U kunt in aanmerking komen voor ‘Subsidie Praktijkleren’ als u personeel in dienst heeft dat een opleiding volgt. Lees in deze advieswijzer wat de regeling inhoudt en of en hoe u ervoor in aanmerking kunt komen.
Bekijk de advieswijzer…
Echtscheiding en uw bedrijf 2018
september 2018
In deze advieswijzer zijn belangrijke zaken opgenomen waarmee u als ondernemer bij een echtscheiding te maken kunt krijgen.
Bekijk de advieswijzer…
Ontslagrecht 2018
mei 2018
In deze advieswijzer wordt u nader geïnformeerd over de wijzigingen op het gebied van ontslagrecht en de wijzigingen die waarschijnlijk per 1 januari 2020 door het kabinet worden doorgevoerd.
Bekijk de advieswijzer…
Ondernemen in een keten 2018
mei 2018
Ketenaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen voor een onderneming hebben. In deze advieswijzer wordt meer verteld over de mogelijkheden om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken.
Bekijk de advieswijzer…
Voldoe in 5 stappen aan de AVG
april 2018
Als bedrijf, organisatie of zzp’er werkt u met persoonsgegevens. In deze advieswijzer leest u hoe u in 5 stappen uw gegevens AVG-proof kunt maken.
Bekijk de advieswijzer…
BTW en buitenland 2018
maart 2018
In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen ingegaan met welke btw-verplichtingen u te maken krijgt als u als ondernemer in het buitenland goederen levert of diensten verricht.
Bekijk de advieswijzer…
Voordelen loonkosten in 2018
maart 2018
Onder welke voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten voor moeilijk bemiddelbare werknemers? Deze advieswijzer vertelt u meer.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018
februari 2018
Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. In deze advieswijzer leest u over de mogelijkheden wat u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer kunt gaan doen.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: kiezen voor afkoop 2018
februari 2018
Het is niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In deze advieswijzer leest u meer over wat u met het reeds opgebouwde pensioen kunt gaan doen: afkopen met een belastingkorting.
Bekijk de advieswijzer…
Pensioen in eigen beheer afgeschaft: kiezen voor omzetting 2018
februari 2018
Het is niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In deze advieswijzer leest u meer over wat u met het reeds opgebouwde pensioen kunt gaan doen: omzetten in een oudedagsverplichting.
Bekijk de advieswijzer…