Geen WMO, dan aftrek zorgkosten

14 januari 2019

Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs. WMO De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld Meer lezen

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

14 januari 2019

Bijtelling privégebruik De bijtelling voor de auto van de zaak hangt samen met het privégebruik dat van de auto gemaakt kan worden en is een percentage van de catalogusprijs. De bijtelling blijft achterwege als bewezen kan worden dat met de Meer lezen

Wanneer is een lening zakelijk?

11 januari 2019

Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is? Projectfinanciering Een advocaat was gespecialiseerd Meer lezen

Belastingvrij schenken in 2019

10 januari 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%. Schenkvrijstelling kinderen De algemene Meer lezen

Special Lonen 2019

9 januari 2019

Deze Special Lonen 2019 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker of -adviseur. Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, sectorpremie WW en arbeidskortingen en gebruikelijk loon dga. Tevens bevat de Special Meer lezen

Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden!

9 januari 2019

Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien. Personeel Meer lezen

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

8 januari 2019

1. Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. ‘Niet-inwoners’ hebben daar vanaf dat moment geen recht meer op. Er is een uitzondering Meer lezen

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

7 januari 2019

Bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu worden met de instrumenten MIA en VAMIL fiscaal gestimuleerd. Hierbij gaat het om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt.  Opvallende wijzigingen in 2019 Meer lezen

Landbouwnormen gepubliceerd

4 januari 2019

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen inzake privégebruik van landbouwproducten, energie, water en hobbydieren voor 2018 gepubliceerd. De overige landbouwnormen verschijnen in januari. Vanwege het verdwijnen van de landbouwvrijstelling zijn alle normen exclusief btw. Btw-aangifte De nu reeds bekend gemaakte bedragen Meer lezen

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

3 januari 2019

Geboorteverlof Vanaf 1 januari 2019 treedt de ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ (WIEG) in werking en gaat het geboorteverlof – ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd – van 2 dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week (dus maximaal 5 Meer lezen