Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen

12 juni 2019

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden Meer lezen

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

11 juni 2019

Niet zomaar in een tijdelijk contract Een concurrentiebeding beperkt de werknemer niet alleen bij het vinden van een nieuwe baan, het maakt ook inbreuk op zijn (grondwettelijke) recht van vrije arbeidskeuze. Mede daarom bepaalt de wet sinds 2015 dat zo’n Meer lezen

Nieuw keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten

11 juni 2019

Land- en tuinbouwers die tijdelijk arbeidsmigranten inhuren, hebben vanaf nu een eigen keurmerk voor de huisvesting van hun personeel. Vanaf september 2020 moeten alle ondernemers in de agrarische sector die buitenlandse werknemers onderdak bieden en de huisvestingskosten op het loon Meer lezen

Geen vrijstelling voor reserve VvE

7 juni 2019

Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen. VvE Via Meer lezen

Automotive worstelt met marges

7 juni 2019

De winst groeide met iets meer dan 4%, tegenover ruim 22% in 2017. Ook hiermee bleef de automotive ver achter bij de rest van het mkb, waar de winstgroei met ruim 16% toenam. Maar liefst de helft van de autobedrijven Meer lezen

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

6 juni 2019

De aanvraag voor het studiejaar 2018/2019 kunt u indienen vanaf 2 juni jongstleden 9.00 uur. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werk-leerplaats per studiejaar. Let op! Aanvraag is alleen mogelijk tot en met uiterlijk 16 september 2019 Meer lezen

Wel of niet sparen in de bv?

6 juni 2019

Heffing in box 3 De belasting die u betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als u verlies lijdt op uw beleggingen, betaalt u toch belasting. Hogere heffing Meer lezen

Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie

6 juni 2019

De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls. De omzet groeide met bijna 9% en de winst met Meer lezen

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

5 juni 2019

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo’n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets Meer lezen