Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

19 oktober 2018

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor Meer lezen

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

18 oktober 2018

Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven? Meer lezen

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

18 oktober 2018

Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo’s, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. Meer lezen

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

17 oktober 2018

Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. U beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op. Gebruik vrije ruimte Meer lezen

Optimaliseer uw investeringsaftrek

17 oktober 2018

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe Meer lezen

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

16 oktober 2018

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid Meer lezen

Bouwterrein of niet?

15 oktober 2018

Samenloopvrijstelling De samenloopvrijstelling brengt met zich mee dat bij de levering van een bouwterrein geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. De samenloopvrijstelling kan ook worden toegepast bij nieuw vervaardigde onroerende zaken. Het is daarom van belang vast te stellen wanneer sprake is Meer lezen

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

12 oktober 2018

WOZ-beschikking Over enkele maanden vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen voor 2019 weer in de bus. De waarden van private woningen zijn meestal gebaseerd op recente verkoopcijfers. Voor bedrijfsmatig gebruik van onroerend goed zijn die niet altijd voldoende aanwezig. Dan wordt voor Meer lezen

Major changes to Dutch income tax

12 oktober 2018

Heading towards ‘Flat Tax’ These rate adjustments reveal that the Cabinet is shifting towards a flat tax rate, or a taxation system with the same rate for everyone. This is not something that is currently ready for implementation. However, as Meer lezen

SRA-oktober-header

Nieuwsbrief oktober 2018

11 oktober 2018

1. Langs de Lat: Purpose of pecunia? Identiteit of imago? Als medeoprichter van de Betekeniseconomie in Twente, heb ik me sinds 2015 verdiept in de achtergronden van de betekeniseconomie. Het valt me in de gesprekken met ondernemers op dat velen Meer lezen