SRA-nieuwsbrief-juli-2018

Nieuwsbrief juli 2018

10 juli 2018

1. We rennen ons suf! De vakantie nadert, de drukte komt tot een hoogtepunt. Nog even deze klus afronden, dit nog regelen en acties noteren voor direct na de vakantie. De BV Nederland dendert richting de vakantie en trekt nog Meer lezen

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

9 juli 2018

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de werkgever regelt. Door de vergoeding hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn werknemers in dienst te nemen. Transitievergoeding Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij Meer lezen

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

9 juli 2018

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van de minister van OCW.  De nieuwe subsidieregeling moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Subsidie in plaats van aftrek Voor monumentenwoningen mag op dit moment een Meer lezen

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

6 juli 2018

Het ‘Mobiliteitspakket’ gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen. Deze plannen waren bedoeld om gelijke beloning voor chauffeurs die in Meer lezen

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

5 juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium. Urencriterium Het urencriterium betekent dat u Meer lezen

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

4 juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard voor het liefst in een eerder stadium, regelen met Meer lezen

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

4 juli 2018

Machtspositie Grote supermarkten hebben een zekere machtspositie ten opzichte van hun leveranciers. De betaaltermijn van facturen is voor bepaalde partijen echter wettelijk vastgelegd. Zo geldt voor grote afnemers, waaronder supermarkten, een wettelijke betaaltermijn van maximaal 60 dagen. Wat is groot? Meer lezen

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

3 juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen. Bijkomend voordeel is dat faillissementen voortaan met minder kosten kunnen worden uitgevoerd. Procedures kunnen sneller en Meer lezen

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

2 juli 2018

Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde Meer lezen

Lager salaris dga wegens ziekte?

2 juli 2018

Gebruikelijk loon Als dga moet u een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris opnemen uit uw bv. Voor het jaar 2018 is het uitgangspunt dat dit het hoogste bedrag is van: minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking Meer lezen