Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?

9 juli 2020

Wat speelt er? Om massale ontslaggolven te voorkomen, heeft de overheid begin maart de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Deze NOW kent twee tijdvakken. Voor het eerste tijdvak (NOW 1.0) moest er uiterlijk Meer lezen

TOFA, let op de deadline van 12 juli

8 juli 2020

Aanvragen afgewezen Het UWV heeft inmiddels al meer dan 16.000 aanvragen binnen gekregen, zo blijkt uit recente cijfers. Ongeveer driekwart van de aanvragers heeft een beslissing ontvangen. Het merendeel van de goedgekeurde aanvragen is uitgekeerd. Om in aanmerking te komen Meer lezen

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

8 juli 2020

Let op! Het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet zijn overeengekomen wordt nu in een wetsvoorstel verder uitgewerkt en zal begin 2021 naar de Tweede Kamer gaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, Meer lezen

NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli

6 juli 2020

Tegemoetkoming NOW 2.0 De NOW 2.0-regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als vanwege de coronacrisis over een periode van vier maanden een omzetverlies is geleden van minstens 20%. Omzetverlies inschatten U Meer lezen

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

6 juli 2020

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode Meer lezen

Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

2 juli 2020

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn. Praktijkleren Het doel van Meer lezen

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden

1 juli 2020

Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer Mondkapjes zijn sinds 1 juni 2020 verplicht voor degenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Met deze maatregel hoopt men de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veilige werkplek De werkgever is wettelijk wel Meer lezen

Eind augustus besluit over derde steunpakket

1 juli 2020

Onzekerheid Volgens de minister is er nog veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie. In augustus krijgt hij meer cijfers van het CBS, zodat daarna kan worden besloten of extra steun nodig  is. Meer lezen

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

30 juni 2020

Vijf weken extra Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is bovenop het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering Meer lezen