Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

19 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Tevens treft u de ‘Checklist invloed coronacrisis op de liquiditeitsbehoefte’ aan.

Neem daartoe contact op met uw accountmanager of via ons algemene nummer 088 500 95 00.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."