Impactverslag 2019

Vanuit Eshuis willen we letterlijk en figuurlijk van waarde zijn en hierover verantwoording afleggen aan al diegenen die bij onze organisatie betrokken zijn. We doen dit niet alleen door naar de economische waarde(n) te kijken, maar zeker ook door oog te hebben voor de sociale, maatschappelijke en ecologische waarde(n). Met voorliggend impactverslag leggen we voor het eerst in onze historie over deze waarden verantwoording af. We hopen hiermee een bron van inspiratie te zijn!

Lees hier ons impactverslag 2019