Uw personeels- en salarisadministratie

Online uw personeels- en salarisadministratie voeren en muteren…
Altijd, overal en veilig inzicht in de gegevens van uw personeel en het online kunnen verwerken van salarissen? Met Eshuis Salaris Online bent u in staat om, samen met de experts van Eshuis, professioneel en kwalitatief personeelsbeheer uit te voeren.

Digitale salarisadministratie
Met Eshuis Salaris Online bent u in staat om zelf salarismutaties in te voeren of deze te laten invoeren, waarbij Eshuis zorg draagt voor de algehele controle en het informeren van de belastingdienst.

In samenwerking met u zorgen we voor een goed en actueel werkende omgeving. Daarnaast verzorgen we ook gezamenlijk de periodieke verwerkingen.
Via onderstaande links wordt in twee korte animatiefilms weergegeven hoe Eshuis Salaris Online en Employee Self Services, als onderdeel van Eshuis Salaris Online, functioneren.

Eshuis Salaris Online:
http://vimeo.com/nmbrsnl/review/110234360/b7306b398a

Employee Self Service (ESS):
http://vimeo.com/nmbrsnl/review/110235080/a592425aec

Digitale HR-functionaliteiten:
Naast het digitaal verwerken van de salarisadministratie levert Eshuis de mogelijkheid om geheel naar eigen wens ook gebruik te maken van meerdere online beschikbare HR-functionaliteiten. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan:

Digitaal dossier per medewerker;
Actuele HR managementinformatie en –rapportages;
Online verzuim en verlof registreren en aanvragen via de Nmbrs app;
I-calender waarmee verlof, verzuim, verjaardagen en actiepunten kunnen worden getoond in uw eigen agenda;
Digitale vastlegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
Digitale vastlegging van opleidingen.

Naast het beschikbaar stellen van deze functionaliteit helpen wij u (vanzelfsprekend) ook met de inrichting en het bepalen van het optimaal gebruiken van deze digitale HR-functionaliteit.

Samenwerking met Nmbrs
Voor het aanbieden van Eshuis Salaris Online werken wij samen met:

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

André Huisjes
Consultant HR & Salaris
088 – 500 95 13