Financieringsadvies

“Een goede financieringsstructuur geeft u de ruimte om te ondernemen.”

Als ondernemer wilt u vooruit en elke dag weer waardegroei creëren. U ziet de kansen voor groei, in uw bestaande markt, door nieuwe markten te veroveren, nieuwe producten te introduceren of via een overname. Dit gaat meestal gepaard met een financieringsbehoefte. Het hebben van de juiste financieringsstructuur is dan een must en een grondige voorbereiding cruciaal. Het team Financieringsadvies van Eshuis adviseert en regelt de juiste financiering die past bij de ambitie en de strategie van uw onderneming. Dit scheelt kostbare tijd, zorgen en u krijgt de bij uw wensen en ambities passende financiering. Het optimaal en kwalitatief hoogwaardig regelen van een financiering is een vak apart. Een vak dat wij verstaan.

“U gelooft in uw plan maar doet de financier dit ook?
Vergroot de kans van slagen met een doordacht financieringsplan.”

Ondernemers en financiers spreken vaak niet dezelfde taal wat kan resulteren in onbegrip en stroeve processen. Vanuit onze kennis, kunde en ervaring begeleiden wij u graag in de relatie met uw (potentiële) financiers.

Wij regelen voor u de juiste financiering op een efficiënte manier. Hierbij is de strategie en het ondernemingsplan van uw onderneming het uitgangspunt. Wij hebben expliciet aandacht voor groei en voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Zo is niet per definitie het laagste rentetarief bepalend. Om vrij te kunnen ondernemen is ruimte in de overige voorwaarden minstens zo belangrijk: voldoende buffer in financiële ratio’s en in clausules omtrent investeringen, acquisities en dividenduitkeringen.

De juiste keuzes maken
Sinds een aantal jaren is de schakering aan financieringsvormen en aanbieders fors toegenomen. Ook het ruime monetaire beleid heeft ertoe geleid dat er veel keuze en aanbod is op de financieringsmarkt. Eshuis Financieringsadvies houdt het voor u overzichtelijk en regelt het graag.

Wij zijn onafhankelijk en hebben goede relaties met de relevante financiers, zodat wij de vrijheid hebben om de best mogelijke opties voor u te selecteren: (een combinatie van) bancaire financiering, lease, factoring tot alternatieve financieringsvormen zoals achtergestelde financiering, direct lending en risicodragend kapitaal.

Wanneer schakelt u ons in
Er zijn verschillende situaties waarop u ons kunt inschakelen, denk aan:

Autonome groei
Uw onderneming groeit en u heeft meer financiering nodig om deze (internationale) groei mogelijk te kunnen maken: o.a. investeringen in bedrijfsmiddelen, bedrijfspand en werkkapitaal.Acquisitie
U wilt een overname doen. Hoeveel van deze investering kunt u financieren door optimaal gebruik te maken van de leencapaciteit van de beide bedrijven en de verwachte synergieën.
Duurzaamheidsfinanciering
Door de lange terugverdientijd vergt de financiering van deze investeringen een andere benadering dan reguliere financieringen.

Management Buy Out/Management Buy In
Vaak zijn de financiële middelen van u als koper niet voldoende om tot een transactie te komen. Wij ondersteunen u graag bij het analyseren over en opzetten van de meest optimale financieringsstructuur.

Dividend/ Herkapitalisatie
Hiermee bedoelen wij het herfinancieren van o.a. achtergestelde leningen, preferente aandelen en het financieren van dividenduitkeringen. Herkapitalisatie kan het rendement van uw onderneming sterk laten toenemen en uw persoonlijke risico verkleinen. Van belang is dit te structureren zonder dat dit de groei van uw bedrijf belemmert.

Herfinanciering
Het is van belang om regelmatig de financieringsstructuur en de daarbij behorende afspraken tegen het licht te houden.

 “APK”: Wat is de leencapaciteit van uw onderneming? Passen de overeengekomen voorwaarden nog bij de performance van uw onderneming en de huidige financieringsmarkt? Zijn de voorwaarden m.b.t. dividenduitkering en investeringen niet te strak, de aflossingen niet te fors en de tarieven niet te hoog? Wij noemen dit omgekeerde revisie.
 Strategiewijziging: past de bestaande financiering nog wel?
 De financiering van uw onderneming loopt binnen 1,5 jaar af. Op tijd starten met een herfinancieringsproces is van belang.
 Asset based financieren: uw huidige financiering vervangen door een financiering gerelateerd aan uw activa: Dit kan gunstig zijn qua tarief en overige voorwaarden

Financiële herstructurering
Wij ondersteunen o.a. bij de volgende vraagstukken: liquiditeitstekort, niet voldoen aan voorwaarden en een impasse in de onderhandelingen. Er zijn diverse oplossingen voor het herstructureren van de financiering indien uw onderneming in zwaarder weer verkeert. Mogelijk is een tijdelijke verruiming van de voorwaarden en/of het krediet al voldoende. Maar wellicht is een structurele aanpassing van de financieringsstructuur (bijvoorbeeld vreemd vermogen omzetten in risico dragend vermogen) of een volledige herstructurering de beste oplossing.

Managen relatie met financiers
Het is van belang de relatie met uw financier goed te onderhouden zodat er een duurzame relatie ontstaat. Dit doet u o.a. door uw financier adequaat te informeren en mee te nemen in de ontwikkelingen van uw bedrijf. Wij kunnen u hierbij ondersteunen o.a. m.b.t. de periodieke informatieverschaffing en het controleren of er wordt voldaan aan de overeengekomen voorwaarden (signaalfunctie).

De Eshuis Financieringsadvies aanpak”
Om als ondernemer goed beslagen ten ijs te komen voor een financieringsaanvraag is het van belang dat er een realistisch beeld wordt geschetst van (de toekomst van) uw onderneming. Een degelijk onderbouwd ondernemings-/financieringsplan is het middel om een financier adequaat te informeren. Download de checklist op deze pagina en bereid u goed voor.
Duidelijke communicatie en adequate informatieverschaffing is de basis om te komen tot de benodigde vertrouwensrelatie tussen u en uw financier(s). U heeft hierbij behoefte aan een kritisch klankbord, een degelijke voorbereiding, to the point analyses, adequaat procesmanagement, specifieke kennis en de juiste connecties. Lees meer over onze aanpak in de download ‘7 fases van financieringsaanvraag’.

Downloads

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Ralph Steinebach
Accountmanager
088 – 500 96 24