Zakelijke dienstverlening en IT

Eshuis heeft een groot aantal zakelijke dienstverleners die deel uitmaken van haar klantenkring.
Deze ondernemingen zijn trendsettend in hun sector. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd, om ook de vooruitstrevende bedrijven te helpen voorop te blijven lopen.

Sectorrapport Zakelijke dienstverlening

De vraag naar specialistische zakelijke diensten is toegenomen door de economische groei.
Het herstel van de woningmarkt was positief voor notarissen, ingenieurs en architecten en veel organisaties hebben geprofiteerd van fusies en overnames. De tarieven staan echter nog onder druk en per saldo was het een moeilijk jaar voor de branche.
De netto-omzet nam in het jaar 2017 toe, maar minder sterk dan een jaar geleden (4,7%, t.o.v. 14,2% in 2016). Daarmee bleef de branche aanzienlijk achter bij het mkb-gemiddelde (8%).
De winstgroei daalde van 30% in 2016 naar 14% in 2017. Dit was lager dan het totale mkb (15,5%).
De financiële positie is veelal verbeterd.
Er bestaan echter grote onderlinge verschillen in de sub-branche.

Lees hier meer over de resultaten van de Nederlandse specialistische zakelijke diensten 2017 en de verwachtingen voor 2018.

Verwachtingen 2018


De vraag naar specialistische zakelijke diensten is positief. Echter er liggen behoorlijke uitdagingen voor de branche. Namelijk:

  • In bijna alle deelbranches is nog altijd sprake van tariefdruk;
  • Digitalisering;
  • Versnippering van de markt (relatief veel kleine ondernemers, bijvoorbeeld organisatieadvies);
  • Nieuwe concurrentie uit het buitenland en uit andere sectoren.

Kans of noodzaak?


Om niet achterop te raken zal men zich actief moeten aanpassen aan de veranderende dynamiek. Flexibiliteit, nieuwe verdienmodellen en samenwerking zijn essentieel.

Eshuis helpt u uw doelen te definiëren en sturing te geven aan het proces “van strategie naar resultaat”.

Benieuwd naar een verdere uiteenzetting van de verwachtingen voor 2018? De volledige rapporten “SRA Branches in Zicht 2018” en “SRA 2018 in Zicht” kunt u vinden op onze Branche in Zicht-pagina.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Remco Rijshouwer
Accountmanager
088 – 500 96 28