Logistiek en automotive

Een van de ambities van Eshuis is om organisaties succesvoller te helpen opereren. Wij willen graag, dat uw organisatie impact maakt op de sociale en economische positie van de regio. Dat geldt zeker ook voor bedrijven die actief zijn in de sector logistiek en de sector automotive.
Eshuis biedt deze sectoren een breed dienstenpakket via een deskundig en ervaren team.
Hierbij kunt u denken aan ondersteuning op het gebied van organisatieadvies, innovatie, financiering, accountancy, personeelsdiensten, fiscaliteit en advies.

Eshuis mag een groot deel van de bedrijven in Twente (en daarbuiten) in de sector logistiek & automotive tot haar klantenkring rekenen evenals toeleveranciers en afnemers. Hierdoor hebben wij inzicht in de totale keten. Innovatie in deze sectoren draagt bij aan de continuïteit van de gehele sector.

Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive
Als brancheteam willen wij u graag op de hoogte houden van de trends en ontwikkelingen in uw branche. Hiervoor brengen wij periodiek onze nieuwsbrieven uit.
Zie voor de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven de links hieronder:

Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive – november 2020
Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive – oktober 2020
Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive – oktober 2019
Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive – september 2019
Nieuwsbrief brancheteam logistiek en automotive – juni 2019

Ontwikkelingen in de sector Automotive

Het is lastig navigeren in de automotivebranche, er spelen structurele veranderingen die de businessmodellen en marges onder druk zetten. Denk hierbij aan:

  • Technologische ontwikkelingen waardoor onderhoud en reparatie minder vaak nodig zijn (hierdoor ontstaat druk op de aftersales);
  • Auto’s worden langer gebruikt dan in het verleden;
  • Veranderingen in voorkeuren van de consument (verschuiving van bezit naar gebruik en van bezit naar delen);
  • Tekort aan vaklieden.

Tevens zijn onderwerpen als milieu (duurzaamheid), veiligheid en fiscaliteit van invloed op de verdienmodellen in de branche. Deze ontwikkelingen vragen veel van de ondernemers en leiden tot herijking van de strategie, verdienmodellen en positionering in de markt.

Sectorrapport Automotive
De automotivebranche worstelt met structurele problemen, zoals krappe marges, te weinig personeel en een sterk veranderende vraag. Dit alles heeft zijn weerslag op de financiële resultaten over 2018. Ondanks een toename van de verkoop van nieuwe personenauto’s wist de branche de opgaande lijn van voorgaand jaar niet door te trekken. Lees hier meer over de resultaten van de automotivebranche in 2018.

Wilt het gehele BiZ Sectorrapport Branches in Zicht 2019 lezen? Klik dan hier.

Verwachtingen 2019
De automotivebranche heeft een moeilijk jaar achter de rug waarin ze met marges worstelt en waar omzetgroei en winsttoename achter blijven bij de rest van het MKB. Verdienmodellen moeten worden herijkt en de branche moet investeren in innovatie. De vraag is of de branche dit wel in voldoende mate kan. Daarbij komt de vergrijzing, de verschuiving van autobezit naar autogebruik, de opkomst van elektrische auto’s en de druk op reparatie en onderhoud.

Ontwikkelingen in de sector Logistiek

  • Economische expansie en opleving van de internationale handel zijn gunstige factoren voor de sector;
  • Bestaande logistieke bedrijven richten op efficiëntie, specialisatie en vernieuwingen;
  • Aanhoudende prijsdruk en CO2 reductie, daardoor verwacht 60% ondernemers in te zetten op voordelen door efficiënt werken;
  • Komst van branchevreemde ondernemers met innovatieve bedrijfsmodellen zorgen voor sterkte concurrentie;
  • Lastig vakkundig personeel te vinden (en te houden) en vergrijzing;
  • Van oudsher gericht op zakelijke klanten, maar krijgt meer particuliere klanten.

Sectorrapport Logistiek

De logistieke branche heeft de omzet en de winst het afgelopen jaar sterker zien stijgen dan in 2017, ondanks een forse toename van de overige bedrijfskosten. Daarnaast geven veel transportondernemers aan dat de krapte op de arbeidsmarkt een belemmering voor verdere groei vormt. Ook verduurzaming is een belangrijk thema dat vraagt om efficiëntie, samenwerking en vernieuwing.
Lees hier meer over de verwachte resultaten van de logistieke sector in 2018.

Wilt het gehele BiZ Sectorrapport Branches in Zicht 2019 lezen? Klik dan hier.

Verwachtingen 2019

De Nederlandse logistiek voorziet voor 2019 een groot personeelsverloop, meer verzuim door hogere werkdruk en hogere opleidingskosten in de branche. Bovenop de loonkosten zorgt dit voor nog een extra kostenstijging. Daarnaast zorgt de toenemende filedruk als verstorende factor voor de branche.

De volledige rapporten “SRA Branches in Zicht 2019” en “SRA 2019 in Zicht” kunt u vinden op onze Branche in Zicht-pagina.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Ralph Steinebach
Accountmanager
088 – 500 96 24
Remco Rijshouwer
Partner
088 – 500 96 28