Logistiek en automotive

Een van de ambities van Eshuis is om organisaties succesvoller te helpen opereren. Wij willen graag, dat uw organisatie impact maakt op de sociale en economische positie van de regio. Dat geldt zeker ook voor bedrijven die actief zijn in de sector logistiek en de sector automotive.
Eshuis biedt deze sectoren een breed dienstenpakket via een deskundig en ervaren team.
Hierbij kunt u denken aan ondersteuning op het gebied van organisatieadvies, innovatie, financiering, accountancy, personeelsdiensten, fiscaliteit en advies.

Eshuis mag een groot deel van de bedrijven in Twente (en daarbuiten) in de sector logistiek & automotive tot haar klantenkring rekenen evenals toeleveranciers en afnemers. Hierdoor hebben wij inzicht in de totale keten. Innovatie in deze sectoren draagt bij aan de continuïteit van de gehele sector.

Ontwikkelingen in de sector Automotive

Het is lastig navigeren in de automotivebranche, er spelen structurele veranderingen die de businessmodellen en marges onder druk zetten. Denk hierbij aan:

  • Technologische ontwikkelingen waardoor onderhoud en reparatie minder vaak nodig zijn (hierdoor ontstaat druk op de aftersales);
  • Auto’s worden langer gebruikt dan in het verleden;
  • Veranderingen in voorkeuren van de consument (verschuiving van bezit naar gebruik en van bezit naar delen);
  • Tekort aan vaklieden.

Tevens zijn onderwerpen als milieu (duurzaamheid), veiligheid en fiscaliteit van invloed op de verdienmodellen in de branche. Deze ontwikkelingen vragen veel van de ondernemers en leiden tot herijking van de strategie, verdienmodellen en positionering in de markt.

Sectorrapport Automotive
De automotivebranche kende in 2017 een positief jaar. De verkoop van personenauto’s is toegenomen en de omzet trekt opnieuw aan. Punt van aandacht is het aanbod van geschoolde monteurs. Lees hier meer over de resultaten van de automotivebranche in 2017.

Wilt het gehele BiZ Sectorrapport Branches in Zicht 2018 lezen? Klik dan hier.

Verwachtingen 2018
De Nederlandse automotive branche heeft een positief jaar achter de rug. Zowel de verkoop van nieuwe als van gebruikte auto’s zit in de lift. Naast schommelende autoverkopen als gevolg van fiscale veranderingen in de afgelopen jaren, heeft de branche ook te maken met structureel andere marktomstandigheden. Dit komt onder meer door vergrijzing, de verschuiving van autobezit naar autogebruik, de opkomst van elektrische auto’s en de druk op reparatie en onderhoud.

Ontwikkelingen in de sector Logistiek

  • Economische expansie en opleving van de internationale handel zijn gunstige factoren voor de sector;
  • Bestaande logistieke bedrijven richten op efficiëntie, specialisatie en vernieuwingen;
  • Aanhoudende prijsdruk en CO2 reductie, daardoor verwacht 60% ondernemers in te zetten op voordelen door efficiënt werken;
  • Komst van branchevreemde ondernemers met innovatieve bedrijfsmodellen zorgen voor sterkte concurrentie;
  • Lastig vakkundig personeel te vinden (en te houden) en vergrijzing;
  • Van oudsher gericht op zakelijke klanten, maar krijgt meer particuliere klanten.

Sectorrapport Logistiek

De economische expansie, het aantrekkende consumentenvertrouwen, de verbeterde koopkracht en de opleving van de internationale handel zijn gunstige factoren voor de logistiek. De bedrijvigheid in de branche is dan ook toegenomen en ook de vooruitzichten op dit gebied zijn positief.
Lees hier meer over de verwachte resultaten van de logistieke sector in 2018.

Wilt het gehele BiZ Sectorrapport Branches in Zicht 2018 lezen? Klik dan hier.

 

Verwachtingen 2018

Benieuwd naar een verdere uiteenzetting van de verwachtingen voor 2018? De volledige rapporten “SRA Branches in Zicht 2018” en “SRA 2018 in Zicht” kunt u vinden op onze Branche in Zicht-pagina.

Neem voor meer informatie contact met ons op…

 

Ralph Steinebach
Controleleider
088 – 500 96 24
Remco Rijshouwer
Accountmanager
088 – 500 96 28