Benchmark Twentse gemeenten

Iedere burger heeft met de gemeente te maken. Sowieso maken we jaarlijks een fors bedrag over aan onze gemeente voor onroerend zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de belastingen die wij betalen (loonheffing, btw, etc.) via het Rijk weer terug naar de gemeenten. Maar hoeveel geld gaat er in een gemeente om? En wat doet de gemeente met ons geld? Hebben gemeenten geld over of juist tekort?

Om meer inzicht te geven in het gemeentelijke reilen en zeilen moeten gemeenten vanaf 2017 extra informatie geven over bijvoorbeeld hun overheadkosten en aan welke taken zij hun geld besteden. Dat bracht ons op het idee om op basis van de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de 14 Twentse gemeenten een benchmark op te zetten. Daarbij vergelijken we niet alleen de 14 gemeenten onderling, maar ook hoe de Twentse gemeenten het doen ten opzichte van de rest van Nederland.

Klik hier om de benchmark te downloaden

Klik hier om de infographic te downloaden